Czy Hitler wiedział o holokauście?

25 lutego w 1932 r, Adolf Hitler uzyskał niemieckie obywatelstwo.

Urodził się w 1889r. w cesarsko- królewskich Austro- Węgrzech Gdyby dostał się na wymarzoną przez niego Akademię Sztuk pieknych w Wiedniu, prawdopodobnie nie zostałby jednym z największych zbrodniarzy świata. Niestety dwukrotnie oblał egzaminy na Akademię. W Wiedniu utrzymywał się z z renty, spadku oraz dzięki hojności ciotki; w okresie późniejszym zarabiał na sprzedaży malowanych przez siebie pocztówek i akwarel.

akwarela Hitlera – domena publiczna

Z czasem pochłonęła go polityka, przeniósł się do Niemiec,wziął udział w I wojnie światowej,

Od 1933 zdobywa coraz większa władzę. Staje się wodzem i kanclerzem Rzeszy, Prawdopodobnie z inicjatywy Hitlera został podpalony budynek parlamentu Reichstag. A na takie “wydarzenia terrorystyczne” trzeba wzmocnić władzę. Prezydent von Hindenburg został bardzo szybko nakłoniony do podpisania dekretu “O ochronie narodu i państwa”, który zawieszał prawa obywatelskie zawarte w konstytucji.

W 1934r. Hitler został twórcą i dyktatorem III Rzeszy.

W 1935 r. zostały uchwalone ustawy norymberskie.  “o obywatelstwie Rzeszy i ochronie niemieckiej krwi i honoru” Ustawa zabraniał m.in: zawierania małżeństw między Żydami a obywatelami “krwi niemieckiej lub pokrewnej”, współżycia pozamałżeńskiego między Żydami a “obywatelami krwi niemieckiej lub pokrewnej”, jak też zatrudniania w gospodarstwie domowym obywatelek “krwi niemieckiej lub pokrewnej” poniżej 45. roku życia. 

W ówczesnej ideologii NSDAP widziano podwójne zagrożenie ze strony „żydowskiego bolszewizmu” i „żydowskiego kapitalizmu” które wisiało nie tylko nad istniejącym porządkiem społecznym i niemieckim narodem, ale nad całą cywilizowaną ludzkością . Czego konsekwencją była n.p. przegrana przez Niemcy I wojna światowa.

Konferencja w Wannsee ( ulica w Berlinie) w 1942.

Konferencja w Wannsee to pierwsze spotkanie wysokich rangą przedstawicieli ministerstw i urzędów III Rzeszy oraz SS. Celem konferencji było podjęcie „wszelkich niezbędnych przygotowań do globalnego rozwiązania kwestii żydowskiej na europejskim obszarze wpływów niemieckich”[szacowano, że w Europie przebywa około jedenastu milionów Żydów, z czego połowa w krajach niebędących pod kontrolą Niemiec. W celu sprawnego przeprowadzenia eksterminacji trzeba było skoordynować działania wielu ministerstw i urzędów III Rzeszy.

Adolf Hitler nie uczetniczył w konferencji w Wannsee. Nie ma żadnego dokumentu lub zeznania świadka, który by poświadczał, że wiedział o ustaleniach tam poczynionych.

Ale jako czołowy ideolog oraz wódz ponosi przynajmniej moralną i polityczną odpowiedzialność za ludobójstwa.

Masowy grób zamordowanych Żydów w pobliżu Złoczowa na zachodniej Ukrainie (fot. domena publiczna)

Similar Posts