|

AIDS- zastrzyk, który niszczy wirus! Odtrutka! Dokumentacja patentu!

Marvin S. Antelman jest wynalazcą metoda wyleczenia AIDS za pomocą urządzeń z kryształów molekularnych czterotlenku srebra. Jego patent był ogłoszony już w 1994 r! Wynalazek zdumiewa i niósł nadzieję na realne uzdrowienie chorych z AIDS. Co się z nim stało dalej- takich informacji nie ma. Dotarliśmy do dokumentacji zarejestrowanego wynalazku US5676977A.

Poniżej przedstawiamy cały opis patentu oraz źródło i dokument PDF.

Wynalazca Marvin S. Antelman

Obecny cesjonariusz Marantech Holding LLC

Zastosowanie US08 / 658,955 zdarzeń  1994-09-22 Pierwszeństwo do US31085994A 1996-05-31 Wniosek złożony przez Antelman Technologies Ltd 1997-10-14 Przypisany do ANTELMAN TECHNOLOGIES LTD. 1997-10-14 Priorytet US08 / 658,955 22.09.2014 Publikacja US5676977A Status Upłynął – związane z opłatami 2001-08-21 Przypisany do MARANTECH HOLDING, LLC 2005-06-15 Przypisany do MARANTECH HOLDING, LLC 22.09.2014 Przewidywany termin wygaśnięcia Status Upłynął – związane z opłatami

Diamagnetyczny półprzewodnikowy czterotlenek tlenku kryształu tetrasrebra (Ag 4 O 4 ) jest wykorzystywany do niszczenia wirusa AIDS, niszczenia synergistycznych patogenów AIDS i ugrupowań tłumiących odporność (ISM) u ludzi.Pojedyncze wstrzyknięcie dożylne urządzeń jest wszystkim, co jest wymagane do skuteczności na poziomie około 40 PPM ludzkiej krwi. Kryształ molekularny urządzenia zawiera dwa mono i dwa trójwartościowe jony srebra zdolne do „odpalania” elektronów zdolnych do porażenia prądem wirusa AIDS, patogenów i ISM. Po podaniu do krwiobiegu, elektrony urządzenia będą wyzwalane przez patogeny, proliferującego wirusa i ISM, a po wystrzeleniu uruchomią jednocześnie mechanizm chelatacji redoks, co powoduje powstanie dwuwartościowych ugrupowań srebra, które chelatują i wiążą miejsca aktywne bytów niszcząc je. Urządzenia są całkowicie nietoksyczne. Jednak kładą nacisk na wątrobę, powodując powiększenie wątroby, ale nie następuje utrata czynności wątroby.

Twierdzono, że:1. Sposób leczenia ludzi dotkniętych AIDS, obejmujący wstrzyknięcie wielu kryształów molekularnych czterotlenku tetrasrebra do krwiobiegu człowieka.2. Sposób zwiększania liczby białych krwinek u ludzi dotkniętych AIDS, obejmujący wstrzyknięcie wielu kryształów molekularnych czterotlenku tetrasrebra do krwiobiegu człowieka.3. Sposoby leczenia ludzi dotkniętych AIDS według zastrzeżeń 1-2, w których stężenie wspomnianych kryształów molekularnych wynosi około 40 PPM całkowitej masy krwi człowieka.

Opis

Niniejsze zgłoszenie stanowi kontynuację części zgłoszenia patentowego Ser. 08/310 859 złożony 22 września 1994 r., Teraz porzucony.TŁO WYNALAZKU

[0001] Niniejszy wynalazek dotyczy zastosowania kryształów molekularnych jako urządzeń przeciw AIDS, ale w szczególności kryształu molekularnego czteroprzewodnikowego czterotlenkowego czterotlenku Ag 4 O 4, który ma dwa jednowartościowe i dwa trójwartościowe jony srebra na cząsteczkę i który dzięki tej konfiguracji strukturalnej umożliwia międzycząsteczkowe transfer elektronów zdolny do zabijania wirusów i wiązania ich z powstałym srebrnym bytem, ​​tak że pojedyncze wstrzyknięcie dożylne całkowicie zniszczy zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS) u ludzi. Ponadto, wspomniane urządzenia są zdolne do zabijania patogenów i usuwania krwi z ugrupowań hamujących układ odpornościowy (ISM), niezależnie od tego, czy zostały utworzone przez wirusa AIDS (HIV); aby przywrócić układ odpornościowy.

Niniejszy wynalazek opiera się na koncepcjach uprzednio wyjaśnionych w patencie USA zgłaszającego. Nr 5,336,499, który ujawnia niszczenie i hamowanie bakterii, glonów i wirusa AIDS w układach podtrzymujących życie składników odżywczych przez zastosowanie wspomnianych urządzeń z tlenkiem srebra. Przykład 3 wspomnianego patentu ujawnia, że ​​18 PPM wspomnianych urządzeń krystalicznych może całkowicie stłumić wirusa AIDS (strona 6, wiersz 5). Po złożeniu wspomnianego patentu dalsze testy wykazały całkowite zniszczenie wirusa AIDS in vitro przy 20 PPM, a fakt, że wspomniane urządzenia były nieszkodliwe po spożyciu i wdychaniu, są nietoksyczne.

Zachęcony tymi ocenami i sukcesami, wnioskodawca uzyskał pozwolenie na ocenę kryształów in vitro pod kątem mysiego zespołu nabytego niedoboru odporności (MAIDS). Tylko jedna placówka w państwie Izrael ma licencję na te oceny, a mianowicie szpital Kaplan w Rehovot w Izraelu, który jest powiązany z hebrajską szkołą medyczną Hadassah University, w której wspomniane oceny zostały wykonane.

Wstępne oceny obejmowały eksperymenty z różnymi ugrupowaniami srebra cytowanymi w wyżej wspomnianym patencie zgłaszającego, stężeniami, niereaktywnymi buforami i sposobami podawania. Po około 18 miesiącach rozsądnych wysiłków i początkowych niepowodzeń, ostatecznie udało się zniszczyć wirusa MAIDS u myszy C57BL za pomocą pojedynczego wstrzyknięcia dożylnego. Wyniki tego programu testowego obejmują przykład 5 US Pat. Nr 5,336,499. Po sukcesie u myszy wynalazca był w stanie przetestować skuteczność wspomnianych urządzeń na dwóch wybranych grupach etiologicznych pacjentów z terminalnym AIDS w klinice w Tegucigalpa, Honduras, Ameryka Środkowa.

Pacjenci z AIDS obejmowali podgrupy etiologiczne, kandydozę i zespół wyniszczenia. Obecne choroby wskaźnikowe do diagnozowania AIDS, które zostały rozszerzone przez CDC, należą do następujących pięciu głównych kategorii o przybliżonym rozkładzie procentowym wśród pacjentów z AIDS:

______________________________________1. P. carinii zapalenie płuc 51% 2. Syndrom marnotrawstwa 19% 3. Kandydoza 13% 4. Mięsak Kaposiego 11% 5. Demencja 6% ______________________________________

Wynalazek dotyczy leczenia i leczenia kandydozy i zespołu wyniszczenia pacjentów z AIDS za pomocą Tetrasil *. Te dwie grupy stanowią około jednej trzeciej przypadków AIDS.

Słownik medyczny Stedmana (Williams & Wilken’s 26th Ed., 1995) definiuje zespół wyniszczenia „jako warunek 10% utraty masy ciała w połączeniu z biegunką lub gorączką. Związany z AIDS (str. 1744)”.PRZEDMIOTY WYNALAZKU

Głównym celem wynalazku jest dostarczenie urządzenia w skali molekularnej pojedynczej krystalicznej cząsteczki czterotlenku srebra czterotlenku zdolnego do przywrócenia odporności ludzi dotkniętych AIDS z dwóch podgrup etiologicznych AIDS, kandydozy i zespołu wyniszczenia.

Innym celem wynalazku jest zapewnienie przywrócenia odporności u wspomnianych ludzi dotkniętych AIDS poprzez pojedyncze wstrzyknięcie.

Innym celem tego wynalazku jest zniszczenie ISM u ludzi manifestujących choroby AIDS wspomnianych podgrup etiologicznych AIDS niezależnie od tego, czy wspomniany ISM był wywołany przez HIV, ponieważ wiadomo, że ludzie mogą wykazywać AIDS i nadal być nosicielami wirusa HIV, a tym samym przywrócić układ odpornościowy u wspomnianych ludzi.

Innym celem tego wynalazku jest zniszczenie wirusa AIDS, gdy jest on obecny w systemach wspomnianych ludzi dotkniętych AIDS.STRESZCZENIE WYNALAZKU

Wynalazek dotyczy urządzenia na skalę molekularną zdolnego nie tylko do zniszczenia wirusa AIDS, ale także do oczyszczenia ludzkiego krwi z patogenów i przywrócenia odporności pacjentom z AIDS z kategorii kandydozy i zespołu wyniszczenia. Wspomniane urządzenie molekularne składa się z pojedynczego kryształu czterotlenku czterosrebra (Ag 4 O 4). Sieć krystaliczna tej cząsteczki ma unikalną strukturę, ponieważ jest to diamagnetyczny półprzewodnikowy kryształ zawierający dwa mono i dwa trójwartościowe jony srebra, które w efekcie są w stanie „strzelać” elektronami w określonych warunkach, które zniszczą wirusy AIDS, inne patogeny i tłumią układ odpornościowy ugrupowania (ISM), nie tylko w trybie porażenia prądem elektrycznym, ale także w procesie wiązania, który zachodzi jednocześnie z odpalaniem elektronów, a mianowicie wiązaniem i chelatowaniem srebra dwuwartościowego, tj. powstałym produktem redoks przeniesienia elektronu, który występuje, gdy monowalentne srebro jony są utleniane, a trójwartościowe jony są redukowane w krysztale. Efekt wiązania / chelatacji występuje w aktywnych miejscach wirusa AIDS, patogenów i ISM. Ze względu na bardzo małe rozmiary pojedynczej cząsteczki tego kryształu, kilka milionów tych urządzeń może zostać wykorzystanych wspólnie do zniszczenia kolonii wirusów w celu oczyszczenia systemu podtrzymywania życia z ISM i patogenów przy zużyciu tylko części na trylion urządzeń krystalicznych. W ten sposób stwierdzono, że optymalne 40 PPM wagowo ludzkiej krwi jest wystarczające do całkowitego zatarcia AIDS. Stężenie to jest nieco ponad dwukrotnie wyższe od optymalnego stężenia zalecanego w wyżej wspomnianym amerykańskim patencie zgłaszającego na zniszczenie ludzkiego wirusa AIDS in vitro. Inne szczegóły dotyczące struktury kryształu i jego mechanizmu przeciwko patogenom, wirusowi AIDS i ISM byłyby tu analogicznie i zostały już wyjaśnione w tym patencie.

Rzeczywiste zniszczenie patogenów, ISM i wirusa AIDS następuje poprzez wstrzyknięcie zawiesiny tych urządzeń do wody destylowanej lub dejonizowanej z nie reagującym elektrolitem bezpośrednio, tj. Dożylnie, do krwioobiegu. Pojedynczy zastrzyk jest wszystkim, co jest wymagane w tych warunkach. W związku z tym ludzie wstrzyknięci w ten sposób, po inspekcji po upływie trzech tygodni lub więcej i porównani z podobnymi ludźmi, którym podano placebo, zostali całkowicie wyleczeni z AIDS. Grupa kontrolna nadal wykazywała AIDS. W związku z tym urządzenie czterotlenkowe czterosrebro wykonane zgodnie z ostatecznymi celami tego wynalazku i w pełni z nimi zgodne. Ponadto, trzech z czterech terminalnych pacjentów z zespołem wyniszczenia i czterech z pięciu terminalnych pacjentów z kandydozą nadal żyło w 1995 r. po półtora roku od pierwszego wstrzyknięcia. Do tego czasu wszyscy pacjenci z AIDS zostali zwolnieni z kliniki i pozwolili wrócić do domu.

Inne cele i cechy niniejszego wynalazku staną się oczywiste dla specjalistów w tej dziedzinie, gdy rozważa się niniejszy wynalazek w świetle załączonych przykładów. Należy oczywiście zauważyć, że załączone przykłady ilustrują preferowane przykłady wykonania niniejszego wynalazku i nie mają na celu zdefiniowania granic i zakresu niniejszego wynalazku.PRZYKŁAD 1

Pięciu pacjentów dotkniętych AIDS z kategorii etiologicznej kandydozy podzielono na grupy leczone produktem Tetrasil. Powodem ich wyboru były fakty przedstawione w artykule Petera H. Duesberga i Briana J. Ellisona zatytułowanym „Czy wirus AIDS to science fiction?”. (Przegląd zasad, lato 1990, s. 40–51). Wykorzystano jedynie faktyczne prezentacje artykułu, a hipotezę autorów zignorowano. Fakty przedstawione w artykule dotyczyły metody selekcji pacjentów z AIDS na podstawie pięciu wyżej wymienionych podgrup etiologicznych będących przedmiotem zainteresowania CDC oraz przedstawionych dowodów, że istnieje AIDS bez HIV, a także z nim, tak że środek przeciwwirusowy w większość przypadków niekoniecznie przywróci system odporności.

Oceny za pomocą Tetrasilu przeprowadzono u pacjentów z AIDS w Lucha Contra el Sida, Comayaguela, Honduras. Pacjentów na dwa tygodnie przed zaszczepieniem usunięto z terapii AZT, AIDS. Tetrasil podawano przy około 40 PPM objętości krwi na pacjenta jako zawiesinę w zastrzeżonym roztworze buforowym (pH = 6,5), dostarczanym przez Holipharm Corporation.

Wyniki ocen z kandydozą zestawiono w tabeli I w kategorii chorób. Wszyscy oceniani pacjenci byli nieuleczalni. Niektóre jednak były w stanie umiarkowanym (m), a inne w złym (p), jak wskazano w tabeli. Oznaczenia I i F odnoszą się do wartości początkowych i końcowych, jak pokazano. WBC wskazuje liczbę krwinek białych. Kolumna H, po CD 8, wskazuje, czy wystąpiła powiększenie wątroby. Była to niefortunna konsekwencja leczenia, która spowodowała powiększenie wątroby u wszystkich pacjentów z wyjątkiem drugiego. Pomimo powiększenia wątroby nie stwierdzono zakłóceń czynności wątroby.

Wystąpienie powiększenia wątroby nie było spontaniczne i różniło się w zależności od pacjenta, mieszcząc się w przedziale 4-16 dni.

Należy również zauważyć, że wkrótce po wstrzyknięciu Tetrasilu pojawiły się oznaki gorączki (symbolizowanej przez T w Ag 4 O 4kolumna), któremu czasami towarzyszy zmęczenie (F). Temperatura ciała wynosiła niezmiennie 38,5 ° C (101,3 ° F). Wskazywało to na przywrócenie odpowiedzi immunologicznej organizmu, ponieważ normalnie organizm zniszczy patogeny, gdy układ odpornościowy będzie działał poprzez podniesienie temperatury. Pacjent, który zmarł; najpierw pozytywnie zareagował na Diflucan, który wcześniej nie udzielił odpowiedzi. Został wyleczony z kandydozy, ale niestety uległ wcześniejszemu uszkodzeniu ciała. Wszystkie inne osoby z zespołem kandydozy, które wcześniej nie reagowały na wskazane leki, odpowiedziały później po leczeniu Tetrasilem. Dalsze dowody powrotu do zdrowia pacjentów z AIDS ujawniły się po 30 dniach od pierwszego wstrzyknięcia, kiedy pobrano liczbę białych krwinek. Są one pokazane w tabeli I w kolumnie WBC, co daje początkową i końcową WBC. Wszyscy pacjenci z kandydozą wykazali gwałtowny wzrost liczby białych krwinek, co świadczy o przywróceniu ich układu odpornościowego.PRZYKŁAD 2

Powyższy protokół z przykładu 1 powtórzono z pacjentami z AIDS wykazującymi zespół wyniszczenia. Wyniki ich leczenia zestawiono w Tabeli I w kategorii chorób wspomnianego zespołu. Należy zauważyć, że dwóch z czterech pacjentów z zespołem wyniszczenia wykazało poprawę liczby białych krwinek. Pacjentka, u której stan poprawił się ze złego i śmiertelnego na żywy, wykazał spadek liczby białych krwinek. Wykazała jednak wzrost temperatury ciała, co wskazywało na odpowiedź immunologiczną. Wyniki testu wskazują, że nie można polegać na jednym czynniku, który wskazywałby na śmierć AIDS. Zwykłe początkowe i końcowe znaczniki HIV CD 4 są nieistotne. Tłumienie ISM wydaje się być bardziej krytyczne niż zniszczenie HIV. AIDS zostało stłumione,

                 TABELA I__________________________________________________________________________ Odpowiedź pacjentów z AIDS na pojedyncze 40 PPM Ag4 O4 zaszczepienie Data Masa CHOROBA PACJENT Inoc. WBC CD 4 DEATH Lbs.Group Sex Age Medictn 1994 IFIF CD 8 H 1944 IF Ag4 O4 __________________________________________________________________________ Candidiasis M p 28 Diflucan 5/5 1200 4200 41 - 221 + 6/11 82 76 TF m 33 "

Ponieważ niniejszy wynalazek może być realizowany w kilku postaciach bez odchodzenia od ducha lub jego zasadniczych właściwości, niniejsze przykłady wykonania są zatem ilustracyjne i nieograniczające, ponieważ zakres wynalazku jest określony raczej w załączonych zastrzeżeniach, a nie w poprzedzającym je opisie, oraz wszystkie zmiany, które mieszczą się w zakresie i granicach zastrzeżeń lub które tworzą ich funkcjonalne, a także łącznie współpracujące odpowiedniki, mają zatem być objęte tymi zastrzeżeniami.

ŹRÓDŁO: https://patents.google.com/patent/US5676977A/en

Na źrodło trafiliśmy dzięki jednej z osób, która umieściła o tym informacje na swoim portalu społecznościowym pisząc, że patent na AIDS został już dawno temu wynaleziony, a media nie dzielą się tą informacją.

Similar Posts

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments