Odp. Ministra Zdrowia ws. ogłoszenia epidemii. Sprawa trafi do sądu.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP złożyło 22 kwietnia wniosek do Ministra Zdrowia o udostępnienie informacji publicznej. Wniosek zawierał 22 pytania związane z ogłoszeniem stanu epidemii i chorobą COVID- 19. Stowarzyszenie wymagało rzetelnej i wyczerpującej odpowiedzi. Zapowiedziało już wtedy, że w przeciwnym razie sprawa trafi do sądu, a jak będzie taka potrzeba to do Trybunału Konstytucyjnego. O tym pisaliśmy tutaj 👇

https://www.czujny.pl/tresc-wniosku-do-szumowskiego-brak-odpowiedzi-skonczy-sie-sadem-i-trybunalem/

Minister Zdrowia wydłużył sobie czas na odpowiedź w związku z wnioskiem.
Odpowiedź została sporządzona w dniu 19 czerwca. Stowarzyszenie ocenia, że jest to oburzające ignorowanie pytań obywateli o merytoryczne podstawy ogłoszenia obecnej “epidemii”. Zapowiedziało, że sprawa zakończy się w sądzie.

Minister Zdrowia w odpowiedzi wskazując na żądane informacje:

8/ Z jakich powodów COVID-19 nie ma statusu choroby wysoce zakaźnej na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej?

9/ Co było powodem zmiany przez Ministra Zdrowia stanowiska w sprawie obowiązku noszenia maseczek ochronnych (wypowiedź Ministra Zdrowia z dnia 26 lutego 2020 r. w rozmowie z redaktorem Robertem Mazurkiem wskazująca na ich bezużyteczność)? Czy maseczka ochronna zabezpiecza osobę ją noszącą przed zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2? Czy maseczka ochronna zabezpiecza inne osoby od zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 od osoby noszącej maseczkę? Czy były w tym przedmiocie przeprowadzone badania? Jeśli tak, to przez kogo i jakie są ich wyniki? Wnosimy o udostępnienie kopii tych badań. Jakie są zagrożenia dla zdrowia związane z ciągłym noszeniem maseczek?

13/ Na jakiej podstawie Minister Zdrowia uznał, że do zakończenia epidemii trwania obostrzeń konieczne jest zaszczepienie wszystkich szczepionką, która jeszcze nie została przebadana oraz dopuszczona do obrotu? Jaka jest gwarancja, że szczepionka będzie skuteczna, jeśli nie ma nawet pewności co do stabilnej immunizacji lub stabilizacji samego wirusa (do 27 marca zidentyfikowano 1492 jego mutacje)?

14/ Na jakiej podstawie Minister Zdrowia uznał, że niedopuszczona jeszcze do obrotu szczepionka będzie bezpieczna, skoro w szybkiej ścieżce badań pomijana jest faza jej testów na zwierzętach, a historia badań szczepionki na SARS dowodzi, że wzmocnienie zależne od przeciwciał (ADE), gdy wirus wnika do komórek gospodarza, powoduje większą zakaźność w przypadku narażenia na dzikiego wirusa, prowadząc do śmiertelnych infekcji płuc?

15/ Czy zostanie nałożony powszechny obowiązek przyjęcia szczepionki na wszystkich obywateli?

16/ Kto poniesie odpowiedzialność za powikłania szczepionki na COVID-19 i wirusa SARS-CoV-2, którą według Ministra Zdrowia muszą otrzymać wszyscy Polacy (15.04.2020, TVP Info)?

22/ Jakie są szacowane przez Ministra Zdrowia koszty problemów zdrowotnych u całej polskiej populacji wynikających ze stresu, braku ruchu, braku przebywania na świeżym powietrzu, braku przebywania na słońcu, niedotlenienia i innych negatywnych skutków noszenia maseczek, braku dostępu do usług medycznych będących skutkiem powszechnej izolacji i kwarantanny oraz sparaliżowaniem systemu ochrony zdrowia? Ile osób już straciło i może wkrótce w związku z tym stracić zdrowie i życie?”

twierdzi, że nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu art. 1 ust. 1 i art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Jednakże niezależnie od stwierdzenia informuję, że Ministerstwo Zdrowia monitoruje międzynarodowe prace nad szczepionką oraz rozważa wszelkie inicjatywy, które mają na celu zabezpieczenie polskich pacjentów w szczepionkę, jeżeli i kiedy skuteczna i bezpieczna szczepionka zostanie wynaleziona. Również w odpowiedzi opisuje fazy badań, które musi szczepionka przejść aby była możliwa ocena bezpieczeństwa, immunogenności i skuteczności. Ostatecznie decyzje dotyczące zastosowania będą podejmowane mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów i obywateli. W zakresie odpowiedzi i maski ochronnej przesyła link do opublikowanych na stronie ECDC wytycznych dotyczących stosowania masek twarzowych i opinii zasadności stosowania masek przez osoby, które nie są chore, w celu przedobjawowego lub bezobjawowego przenoszenia zakażenia COVID-19. Wskazał, że NIZP-PZH posiada dodatkowe wyjaśnienia.

Odnosząc się do pytania:

1/ Czy Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) od dnia 10 marca 2020 r. przekazała Ministrowi Zdrowia komunikat dotyczący ogłoszenia pandemii oraz jakiekolwiek inne dokumenty odnośnie pandemii Covid-19, wirusa SARS-CoV-2? Jeśli tak, wnosimy o udostępnienie kopii otrzymanych dokumentów.

odpowiada, że WHO określiło sytuację związaną z COVID-19 jako pandemię w dniu 11 marca. WHO nie przekazywało Ministerstwu Zdrowia żadnych specjalnych komunikatów w tej sprawie. Pandemię ogłosił Generalny Dyrektor WHO podczas konferencji prasowej. Wszelka komunikacja WHO z Polską dotyczącą SARS-CoV-2 w zakresie zarządzania kryzysowego odbywała się poprzez Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych.

2/ Wnosimy o podanie listy producentów testów na Covid-19, wirusa SARS-CoV-2 dostępnych na terytorium Polski wraz ze specyfikacją tych testów i wskazaniem czy mogą one być używane do diagnostyki medycznej oraz diagnostyki chorób zakaźnych. Wnosimy również o podanie stopnia prawdopodobieństwa uzyskania wyniku pozytywnego, przy braku wirusa i prawdopodobieństwo uzyskania wyniku negatywnego, przy obecności wirusa w pobranym materiale z podziałem na poszczególne testy. Jak wiarygodne są oryginalne sekwencje genomu z chińskich laboratoriów, również biorąc pod uwagę 1495 mutacji wirusa z sześciu kontynentów?

Na zapytanie w punkcie 2 odpowiada, że w Polsce używane są testy producentów: Argenta, Imogena, Polgen, TK Biotech, Blirt, Syngen, Biomaxima, Roche. Również testy z darowizn pochodzące z Chin, Wietnamu, Korei Południowej.Tłumaczy, że pozostałe informacje ws. testów są dostępne na stronach internetowych tych producentów.

Kolejna odpowiedź na punkt 3:

3/ Czy Minister Zdrowia dysponuje badaniami, które dowodzą spełnienia czterech postulatów Kocha stosunku do wirusa SARS-CoV-2 i chorych na Covid-19?

Postulat 1 – Drobnoustrój musi być obecny u wszystkich osób mających daną chorobę i powinien mieć związek ze zmianami chorobowymi.

Postulat 2 – Drobnoustrój musi być wyizolowany w czystej kulturze od osoby chorej.

Postulat 3 – Drobnoustrój, wyizolowany od chorej osoby, po wprowadzeniu do ludzi lub zwierząt musi wywołać tę samą chorobę.

Postulat 4 – Drobnoustrój należy ponownie wyizolować w czystej kulturze od eksperymentalnie zakażonego człowieka lub zwierzęcia w celu spełnienia trzeciego postulatu.

Jeśli Minister posiada takie badania, wnosimy o podanie informacji dotyczących podmiotów przeprowadzających te badania i udostępnienie kopii wyników badań.

Minister Zdrowia nie dysponuje dokumentami w tym obszarze.

4/ Czy Minister Zdrowia zlecał przeprowadzenie jakichkolwiek badań dotyczących koronawirusa SARS-CoV-2 przed ogłoszeniem przez MZ w dniu 13 marca 2020 r. stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii?

Z odpowiedzi na powyższe pytanie dowiadujemy się, że podstawą ogłoszenia stanu epidemii w Polsce był wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego. Badaniami w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu zajmuje się ABM i w zakresie swojej działalności podejmuje decyzję wpływające na funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia.

Kolejne pytanie:

5/ Jakie badania/raporty zespołów ekspertów były podstawą stwierdzenia przez Ministra Zdrowia stanu zagrożenia epidemicznego na terytorium Polski i wydania rozporządzenia z dnia 13 marca 2020 r., a następnie rozporządzenia w sprawie ogłoszenia stanu epidemii z 31 marca 2020 r.? Wnosimy o udostępnienie listy ekspertów sporządzających raporty oraz treści raportów/badań.

Podstawą stwierdzenia stanu zagrożenia epidemicznego był wniosek GIS z dnia 12 marca 2020 r. Konieczność ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego wynikała z aktualnej sytuacji epidemiologicznej dotyczącej koronawirusa na terenie Polski oraz ogłoszenia przez WHO 11 marca stanu pandemii w związku z COVID-19 dowiadujemy się od MZ.

Na pytanie 6 przesłano załączniki

6/ Wnosimy o udostępnienie treści wniosku Głównego Inspektora Sanitarnego skierowanego do Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii na terytorium Polski wraz z załącznikami.

Z odpowiedzi na punkt 7:

7/ Jakie badania/raporty były podstawą uznania przez Ministra Zdrowia choroby COVID-19, powodowanej przez wirus SARS-CoV-2 za chorobę wysoce zakaźną? Wnosimy o udostępnienie listy ekspertów sporządzających raporty oraz treści raportów/badań.

dowiadujemy się, że pełne wyjaśnienia w tym zakresie posiada Główny Inspektor Sanitarny. Dane i opracowania można znaleźć bez ograniczeń pod wieloma linkami na stronach www Europejskiego Centrum Kontroli Chorób wskazanymi w odpowiedzi.

Następne zapytania o informacje:

10/ Kto jest autorem procedury postępowania w stosunku do osoby podejrzanej o COVID-19 lub z potwierdzonym jej rozpoznaniem z dnia 13 marca 2020 r., zaakceptowanej przez Głównego Inspektora Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat użycia przymusu bezpośredniego wobec osób podejrzanych o zachorowanie lub chorych? Czy była ona konsultowana z Ministerstwem Zdrowia? Jakie badania/raporty stanowiły podstawę jej wydania?

W odpowiedzi jest zawarta informacja aby zwrócić się z pytaniami do GIS  lub Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Na kolejne zapytania:

11/ Jakie badania/raporty/powody stanowiły podstawę braku wydania przez Ministra Zdrowia kolejnego komunikatu w sprawie wstrzymania szczepień ochronnych od dnia 19 kwietnia 2020 r., mimo iż wcześniej były one wstrzymane, a oficjalnie sytuacja epidemiczna dotychczas nie uległa poprawie? Wnosimy o udostępnienie kopii raportów/badań.

Otrzymujemy linki do komunikatu MZ i GIS z dania 17.04.2020 r. Zalecenia dotyczące wznowienia realizacji szczepień obowiązkowych opracowano w oparciu o stanowiska Zespołu ds. Szczepień Ochronnych, Polskiego Towarzystwa Wakcynologii oraz kluczowych instytucji zdrowia publicznego. Podano kolejne linki.

Na punkt 12:

12/ Na jakiej podstawie Minister Zdrowia uznał, iż wybory w trybie normalnym mogą się odbyć najwcześniej za 2 lata? Wnosimy o udostępnienie kopii raportów/badań stanowiących podstawę takiego stanowiska.

Minister Zdrowia odpowiada, że nie jest organem właściwym w tej sprawie i nie prowadzi żadnych analiz dotyczących wyborów, które miałyby charakter i formacji publicznej.

Kolejna odpowiedź na punkt 17:

17/ Skąd pochodzą środki na badania nad szczepionką przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, którymi dysponuje Agencja Badań Medycznych? Jaki jest skutek rozmów z amerykańskim National Institutes of Health (NIH) i dr. Anthony’m S. Fauci – Dyrektorem Instytutu Chorób Zakaźnych w Waszyngtonie oraz Billem Gatesem?

Zawiera informację, że Agencja Badań Medycznych dysponuje środkami finansowymi, poprzez przyznanie dotacji przez Ministerstwo Zdrowia w wys. 5 mln zł. ABM uruchomiła również nabór wniosków, dzięki którym mogą o dofinansowanie ubiegać się projekty dotyczące np. szczepionki, terapii, testów. Projekty będą finansowane ze środków finansowych, które posiada ABM pochodzących z odpisów NFZ. Obecnie Agencja ma zatwierdzony 1 projekt dot. szczepionki na kwotę 5 mln. Aktualnie trwają negocjacje dotyczące zapisów umowy. Do wspomnianego konkursu zgłoszono 88 projektów. ABM podjęło współpracę ze Stanami Zjednoczonymi.

18/ Ile testów w kierunku grypy wykonano w Polsce w latach 2016-2019 ?

Na powyższe pytanie informacje są dostępne na stronie www NIZP-PZH, która podano.

19/ Ile z wykonanych testów potwierdzano wirusa grypy oraz jaka jest skuteczność testu na grypę w porównaniu do skuteczności testu na COVID-19?

W związku z powyższym pytaniem dowiadujemy się, że uzyskamy informacje na stronie www NIZP- PZH. Ministerstwo Zdrowia nie dysponuje dokumentem zawierającym analizę skuteczności testu na grypę w porównaniu do skuteczności testu na COVID-19.

Odpowiedź Ministra Zdrowia można przeczytać na stronie FB Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP, pod linkiem 👇https://www.facebook.com/206336526060450/posts/3632502026777199/?sfnsn=mo

 

Zobacz także 👇

https://www.czujny.pl/kto-i-na-jakiej-podstawie-oglosil-w-polsce-epidemie/

 

 

Similar Posts

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
2 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] Odp. Ministra Zdrowia ws. ogłoszenia epidemii. Sprawa trafi do sądu. […]

Joseph
3 lat temu

Co to za spychologia? Minister ma przygotować pełną odpowiedź a nie stosować spychologii odsyłając pytającego do innych instytucji.