|

Kogo banksterzy puszczą w skarpetkach.

Mason Jacques Attali, który ma dostęp do planów twórców Nowego Porządku Świata ( NWO) przewiduje puszczenie części państw “w skarpetkach” przez światową banksterkę.

Na swoim blogu http://www.attali.com/, napisał m.in:

Od marca ubiegłego roku większość państw świata, nawet tych prowadzących odpowiedzialną politykę finansową nie  miały innego wyjścia, jak tylko zaciągnąć pożyczki, aby przetrwać. W wyniku tego całkowite zadłużenie światowe wzrosło w ciągu jednego roku o  15 bilionów dolarów, osiągając 277 bilionów, czyli 365% światowego PKB, wobec 320% rok wcześniej. Dług ten wzrósł w ciągu roku w krajach rozwiniętych z 380% PKB do 432%. 

W Stanach Zjednoczonych wzrósł on z 71 do 80 bilionów, a sam dług publiczny osiągnął 101,5% PKB, najwyższy wskaźnik od 1945 roku. W Unii Europejskiej ten sam wskaźnik wzrósł z 86,2% do 95% . W krajach rozwijających się wzrosła o 26 punktów w ciągu jednego roku. Pod koniec 2020 roku rząd Nigerii przeznacza trzy czwarte dochodów budżetu federalnego na obsługę zadłużenia. Globalne zadłużenie przedsiębiorstw osiągnęło 22 biliony, a zadłużenie gospodarstw domowych rośnie wszędzie.

Będzie to trwało co najmniej przez następne trzy lata z powodu ogromnego kryzysu gospodarczego i społecznego, który dopiero się zaczyna. Kto w końcu za to zapłaci?

– Pożyczkobiorcy zapłacą.  Poprzez niższe wynagrodzenie za pracę , obniżeniem emerytur i świadczeń socjalnych, sprzedażą lub rabunkiem ich majątku

Wiele amerykańskich gospodarstw domowych, które już spóźniają się ze spłatą raty kredytu hipotecznego, wkrótce straci domy lub pracę.

Sześć krajów (Zambia, Argentyna, Liban, Surinam, Belize i Ekwador), odmawiających spłat długów publicznych  wtrąci się w dziesięcioletnią biedę.

Jakiekolwiek państwo europejskie ( będące w UE) odmawiając spłat poniesie wielkie koszty, bo będzie musiało opuścić strefę euro.

Attali, który jest Francuzem pochyla się nad perspektywami Francji:

Gdyby Francja odmówiła spłaty długów, zamieni się w Argentynę, straci zdolność kredytową i nie będzie mogła płacić za import.

Attali w podsumowaniu pisze, że długów mogą nie spłacać tylko najbiedniejsi i najbogatsi.

Najbogatszym roluje się ( odkłada) długi w nieskończoność. Takich, których pożyczkodawcy uważają za nieśmiertelnych i nieskończenie wypłacalnych. Na przykład USA.

Ale już nie dotyczy to  Wielkiej Brytanii ani Unii Europejskiej, która jeszcze przez bardzo długi czas będzie musiała być gotowa do spłaty swoich pożyczek z dalekimi terminami zapadalności.

To prowadzi nas do oczywistej konkluzji: dla zwykłych ludzi, tak jak i dla państw pożyczka ma sens tylko wtedy, gdy finansuje zakup dobra, które samo w sobie tworzy środki na spłatę.

O masonie Jacques Attali i jego przepowiedniach pisaliśmy tutaj:

https://www.czujny.pl/zamrozenie-zycia-spoleczno-gospodarczego-zostalo-zaplanowane-juz-w-2019-roku/

Similar Posts