| |

MILION ODSZKODOWANIA ZA KAŻDY MIESIĄC ALIENACJI DZIECKA OD OJCA. W GRĘ WCHODZI 50 MILIONÓW ZŁOTYCH!

 

Marek Majcher ze swoim synkiem Leosiem – na razie tylko na starych zdjęciach może oglądać twarz swojego synka.

 

50 milionów złotych… tak, tak… słownie  pięćdziesiąt milionów złotych. O taką kwotę odszkodowania wnioskować będzie jeden z ojców izolowanych od swojego syna przez ponad 50 miesięcy.

 

50 MIESIĘCY ALIENOWANIA DZIECKA OD OJCA

Marek Majcher, dziennikarz portalu Czujny.pl, którego znacie bardzo dobrze ze wspierania was i walki z systemowymi i rządowymi absurdami, mającymi wyłudzić od obywateli jak najwięcej pieniędzy podczas ogłoszonej tzw. pandemii covidowej, to również ojciec walczący z dyskryminacją i alienacją rodzicielską. To jeden z koordynatorów o pomysłodawców Parlamentarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Alienacji Rodzicielskiej, którego prace zostały przerwane przez pseudo pandemię, co z kolei doprowadziło do wprowadzania przez partię Zbigniewa Ziobry kolejnych ustaw wymierzonych przeciwko ojcom a mających na celu zamykanie ich w więzieniach i pracowanie za miskę ryżu dla Morawieckiego i reszty rządzących (pod pretekstem spłacania długów alimentacyjnych czy kosztów sądowych). 

Marek Majcher, jest jednym z setek jak nie tysięcy ojców w Polsce, któremu siłą odebrano syna Leosia i uniemożliwiono mu spotkania z dzieckiem i wychowywania go w sposób, który ojciec uważa za słuszny.  Po wielu bezskutecznych próbach ustalenia miejsca pobytu Leosia – Marek nie zna jego miejsca pobytu, bo dziecko zostało wywiezione bez jego zgody i ukrywane przed nim, w czasie, gdy Marka pod bzdurnym pretekstem zamachu na Prezydenta Komorowskiego (słynna akcja z krzesłem uniesionym do góry, mającym symbolizować wygłupy Komorowskiego podczas oficjalnej wizyty w Japonii w tamtejszym parlamencie),  zamknęli w areszcie tymczasowym a później na obserwacji psychiatrycznej łamiąc przy tym konstytucję i art. 39 tego najważniejszego w Polsce dokumentu stanowiącego akt prawny.  To w tym czasie jego syn zniknął z pola widzenia Marka i od tego momentu nie ma on żadnej wiedzy na jego temat. Gdzie mieszka? Czy żyje? Jak się czuje? Czy pamięta ojca? To pytania,  które Marek  (ale i tysiące innych ojców w odniesieniu do swoich dzieci) codziennie sobie zadaje i na które nie zna odpowiedzi. Jeszcze ich nie zna.  Być może niedługo przynajmniej część z nich pozna podczas procesu, który wytoczył rządowi polskiemu, a dokładnie Skarbowi Państwa, który w takiej sytuacji zgodnie z przepisami będzie strona postępowania, a który to będzie reprezentowała Prokuratoria Krajowa.

W dniu 01.06.2021r. a więc w dniu dziecka – jakże ważnym dla alienowanych rodziców – Marek złożył pozew o naruszenie dóbr osobistych i dyskryminację jego osoby jako człowieka, ojca, mężczyzny czy też osoby z grupy społecznej, któremu Sąd Rodzinny mając stać na straży rodziny (art 18 KRP stanowi, że: “Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej”. Słowo RODZINA, które ewidentnie jest symbolem łączących więzi ojca i dziecka, winno być postrzegane przez Sąd jako dobro najwyższe. Pomińmy już kodeks rodzinny i opiekuńczy, który wyraźnie stanowi że  kontakty,  spotkania i wychowywanie dziecka, to prawo ale i obowiązek zarówno rodzica jak i dziecka.  Sąd Rodzinny w tej sprawie nie zrobił nic by ojciec mógł widzieć się z synem i wychowywać go wg swojego uznania, ale co gorsza przyczynił się do izolacji i alienacji doprowadzając również do groźby zaniku więzi rodzicielskich. Takie izolowanie dziecka od ojca na siłę, stanowi przemoc psychiczną, penalizowaną art. 207 kk, i traktowaną na równi z biciem, opluwaniem, szarpaniem czy popychaniem. Niestety “polskie” sądy, nie dość że nie ścigają tych rodziców, którzy takie praktyki na dzieciach stosują, to jeszcze same na to przyzwalają i same działają na szkodę dziecka- czy tez mówiąc ich prawniczym językiem, działają wbrew dobru dziecka. To co Sędziowie zawsze podkreślają ograniczając kontakty ojca z dzieckiem, że stanowi on zagrożenie dobra dziecka, często nie mają pojęcia, czym jest to dobro dziecka.

 

SĄD NAJWYŻSZY WIELOKROTNIE WYPOWIADAŁ SIĘ W KWESTII DOBRA DZIECKA

W kwestii tej wypowiedział się już niejednokrotnie Sąd Najwyższy, czego sędziowie rodzinny nie są w stanie zrozumieć i piszą w uzasadnieniach zwroty i wyrażenia nie mając pojęcia jaka jest ich definicja.  Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 2005r.  (III CZP 98/05), “Przesłanką zakazania rodzicom osobistej styczności z dzieckiem oraz jej ograniczenia jest dobro dziecka; orzeczenie takie może być wydane tylko w interesie dziecka. Przesłanka ta jest spełniona w szczególności, gdy osobista styczność rodzica z dzieckiem może zagrażać jego życiu, zdrowiu, prawidłowemu rozwojowi, bezpieczeństwu, prowadzić do jego demoralizacji, do kształtowania u niego postaw aspołecznych, a także postawy wrogości względem drugiego rodzica. Sformułowanie art. 113 § 1 k.r.o. “sąd zakaże rodzicom” oznacza obowiązek wydania orzeczenia zakazującego lub ograniczającego osobistą styczność, jeżeli wymaga tego dobro dziecka”.
W przypadku Marka Majchera takie przesłanki nie miały miejsca. Za to, zastosowanie tych przesłanek wobec matki dziecka już jak najbardziej miałoby prawne usprawiedliwienie. Tymczasem to nie matka Leosia a ojciec ma utrudniony  z nim kontakt a wszystko to przez wadliwe, błędne, stronnicze i bezmyślne orzeczenie Sądu, który nie dość, że popełnił gafę, to jeszcze przyczynił się do działania na szkodę dziecka.  Zgodnie z inna uchwałą Sądu Najwyższego, w uzasadnieniu postanowienia z dnia 7 listopada 2000 r., I CKN 1115/00,  przyjął, “że prawo do osobistej styczności rodziców z dzieckiem nie jest elementem władzy rodzicielskiej; wynika ono z więzi rodzinnej łączącej rodziców z dzieckiem i przysługuje rodzicom także w razie pozbawienia ich władzy rodzicielskiej. Stosownie do art. 113 § 1 k.r.o., przesłanką zakazania rodzicom osobistej styczności z dzieckiem jest jego dobro. Dobro to należy rozumieć szeroko. Dobru dziecka nie służy zerwanie osobistej styczności rodziców z dzieckiem, nawet gdy nie wykonują oni władzy rodzicielskiej lub zachodzą podstawy do pozbawienia ich wykonywania tej władzy (art. 111 § 1 k.r.o.)”.  Oznacza to, że nawet jeśli zachodziłyby przesłanki odebrania władzy rodzicielskiej (co w tym jak i w tysiącach innych przypadków ojców w Polsce nie ma zastosowania z punktu widzenia prawnego i społecznego), to osobista styczność w formie spotkań i kontaktów musi być realizowana. Sad odbierając to prawo, działa na szkodę dziecka i ojca. Zatem narusza dobra dziecka i ojca. 
 
To własnie te przesłanki stanowią podstawę do roszczeń odszkodowawczych od togowych bandytów sądów rodzinnych – bo tak należy nazywać tych tzw. sędziów, którzy celowo działają na szkodę społeczeństwa i najmłodszych.  Jak nam wiadomo, pociągnąć sędziego czy prokuratora do odpowiedzialności karnej jest niezwykle ciężko, bo ta grupa trzyma się blisko i chroni nawzajem, wykorzystując swoje immunitety do unikania odpowiedzialności karnej. Często jest też tak, że bandyci, złodzieje i przemocowcy wydają wyroki wobec innych sądząc ich swoją miarą mimo, że Ci są niewinni. Dopóki nie odbierzemy takim bandytom immunitetów i nie sprawimy, że będą odpowiadali za swoje błędy jak każdy obywatel (konstytucja zresztą mówi, że każdy jest wobec prawa równy, nie zrozumiałym jest więc, dlaczego kasta sędziowsko-prokuratorska ma być równiejsza), pozwy cywilne, są jedyną drogą do rekompensat ale i do wymuszenia na rządzących zmiany prawa zarówno rodzinnego, gdzie równość matki i ojca względem wychowywania dziecka zostanie respektowana pod rygorem odpowiedzialności karnej, jak również prawdziwi bandyci zasłaniający się immunitetami będą odpowiadali jak przestępcy  przed Sądami obywatelskimi a nie jak grupa mająca przywileje, których nie ma żadna inna grupa społeczna.  
Dlatego też, Marek Majcher zdecydował się na ten krok by dochodzić swoich  praw na drodze postępowania cywilnego i pociągnąć chociaż w ten sposób do odpowiedzialności winnych izolowania go od dziecka.  W jego ślady powinni pójść inni ojcowie, którzy masowo powinni wytaczać pozwy przeciwko sędziom jak i rządzącym, co z kolei otworzy im drogę do roszczeń w Strasburgu a co z kolei być może poskutkuje działaniami Strasburga jak w przypadku Azerbejdżanu, który pod presją zmienił prawo rodzinne.  
Fragment pozwu złożonego przez Marka Majchera
Na nagraniu Marka Majchera stanowiącego relację złożenia pozwu, przywołuje on stowarzyszenie Pro Liberorum, które w ostatnich miesiącach złożyło już kilka pozwów przeciwko sędziom, a które to złożone zostały skutecznie i już trwają procesy. Oczywiście do sprawy Marka Majchera, Stowarzyszenie również się przyłączy, albowiem jest on naszym członkiem niemal od początku i spełnia przesłanki pozwalające na reprezentowanie jego interesów.  Tym samym, będzie mógł on uniknąć wysokich kosztów z tym związanych, jeśli Sąd nie zwolni go z kosztów Sądowych sam z siebie.  
video z relacji złożenia pozwu o dobra osobiste – 01.06.2021r.

 

Zachęcamy więc w tym miejscu skrzywdzonych rodziców – szczególnie ojców ale i w uzasadnionych przypadkach matki – do składania pozwów za pośrednictwem Stowarzyszenia Pro Liberorum i innych stowarzyszeń znających się na rzeczy. Tylko w ten sposób, jednocząc się będziemy mogli coś osiągnąć. Zasypmy Sądy pozwali przeciwko sędziom i Skarbowi Państwa domagając się rekompensat w grubych milionach za stracony czas z naszymi dziećmi, który to odebrano nam bezprawnie, zmuszając do udziału w grze kasty i rządu, w celu wyłudzania od nas grubych pieniędzy. Dla niewtajemniczonych dodam, że rynek około rozwodowy, w którego działalność wchodzą również sprawy rodzinne o opiekę, alimenty itp. ze związków konkubenckich, wart jest tylko w naszym kraju wg różnych szacunków od 18 – 25 miliardów złotych. A zarabiają na tym, Sędziowie, Prokuratorzy, Kuratorzy, Psycholodzy z OZSS-ów,  pracownicy MOPSÓW, Pracownicy Centrów Pomocy Rodzinie – które pomagają tylko z nazwy i innych darmozjadów żerujących na krzywdzie dzieci i ich rodziców. Zarabia na tym też nasz RZĄD. Dlatego tak ważnym jest wspólne ZJEDNOCZENIE i walka o naszą przyszłość, jaką są nasze dzieci.  Walkę tę podjął również nieugięty i nieustępliwy Marek Majcher – jeden z liderów ruchu Zjednoczeni.  Z całą pewnością pieniądze te nie oddadzą mu straconego czasu, ale pozwolą odzyskać stracony wkład finansowy i walczyć o zmianę w prawie dla przyszłych pokoleń, które niestety od małego mają wpajane działania takie jakich obecnie doświadczamy my rodzice walcząc o nasze pociechy w tym niekorzystnym dla nas czasie.
Do sprawy jeszcze wrócimy informując na bieżąco o jej przebiegu. 

Similar Posts

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments