|

Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców – sylwetki założycieli i członków.

21 maja 2021 roku, zarejestrowane zostało Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców.

PSNLiN zostało powołane w związku z aktualną sytuacją zdrowotną i podejmowanymi decyzjami, które budzą duże wątpliwości i coraz większy niepokój. Ponadto mamy do duży kryzys służby zdrowia, zarówno w sferze  organizacyjnej ale także spadku zaufania Polaków do tej instytucji.

Stowarzyszenie wpisuje się do grona już powstałych tego typu organizacji środowisk medycznych na świecie: America’s Frontline Doctors (USA), Children’s Health Defense (USA), World Freedom Allience (UK), organizacja naukowa zrzeszająca 30tys lekarzy i 30tys pielęgniarek i pielęgniarzy we Francji , do której dołączyła Narodowa Akademia Medyczna, organizacje lekarzy we Włoszech, w Hiszpanii – Medicos por la Verdat.

Cele Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców.

 • Wprowadzenie zasady wolności wykonywania zawodu lekarza w oparciu o aktualną wiedzę i doświadczenie, wolności od narzuconych procedur , z poszanowaniem praw człowieka wymienionych w „ Konwencji o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej w dziedzinie biologii i medycyny”.  Umożliwienie leczenia zgodnie z sumieniem lekarskim i  z zasadą „Primum non nocere”.
 • Zapewnienie wolności słowa i stworzenie przestrzeni do swobodnego i równego dialogu dotyczącego zagadnień medycznych i związanych z medycyną.
 • Stowarzyszenie będzie udzielać pomocy prawnej lekarzom – członkom PSNLiN.
 • Będą prowadzone działania na rzecz realizacji podstawowego prawa człowieka i pacjenta do swobodnej, świadomej, opartej na szczegółowej informacji, zgodzie na leczenie, zabiegi profilaktyczne i diagnostyczne oraz możliwość wyboru terapii.
 • Niemniej istotnym elementem działalności stowarzyszenia będzie prowadzenie działalności naukowej, oświatowej propagującej postawy prozdrowotne, nawiązywanie współpracy i wymiana doświadczeń z organizacjami lekarskimi i naukowcami w Polsce i na świecie.
 • W stowarzyszeniu powołane zostały zespoły, które będą zajmowały się poszczególnymi problemami. Wyniki prac zespołów będą jawne i dostępne na stronie stowarzyszenia.

Konferencja prasowa PSNLiN.

10 czerwca odbyła się konferencja prasowa, po emisji której post stowarzyszenia na facebooku, został zbanowany. Jak czytamy:

“Twój post narusza Standardy społeczności w zakresie dezinformacji mogącej stanowić fizyczne zagrożenie. (…) Zachęcamy do swobody ekspresji, ale nie zezwalamy na fałszywe informacje na temat COVID-19, które mogą się przyczynić do zagrożenia fizycznego”.

Zatem wnioskujemy, że przytaczane oficjalne informacje statystyczne znajdujące się na stronach MZ i GIS, podsumowane przez uczestników konferencji są fałszywe. A może ich analiza jest zagrożeniem fizycznym?

Konferencję wciąż można obejrzeć na oficjalnej stronie Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców.

https://psnlin.pl/

Sylwetki uczestników konferencji i członków stowarzyszenia:

Prezes stowarzyszenia – dr n. med. Dorota Sienkiewicz – już w 2018 roku dr Sienkiewicz była krytykowana, za swoją opinię na temat szczepień dzieci. Dr Dorota Sienkiewicz skupia swoją działalność, głównie wokół ochrony najmłodszych. Przytoczymy tu jedną z jej wypowiedzi podczas konferencji:

“Dla zdrowych dzieci Covid-19 jest praktycznie niegroźny – dzieci nie chorują lub przechodzą infekcję łagodnie; przeżywalność dotyczy 99,997%. Wg danych brytyjskich – żadne zdrowe uprzednio dziecko poniżej 15r.ż. nie zmarło  w czasie pandemii z powodu covid19; hospitalizacje są wyjątkowo rzadkie. Koronawirus zwykle nie przenosi się z dzieci na dorosłych. Tymczasem podjęte decyzje zaburzyły w znacznym stopniu życie dzieci, stworzyły zagrożenie dla ich zdrowia fizycznego i psychicznego –wprowadzenie izolacji społecznej, masek, zdalnej nauki, presji psychicznej, która powoduje  znaczny wzrost zaburzeń emocjonalnych, depresji. (…) Nie jesteśmy przeciwnikami szczepień jednak informacje o planowanym szczepieniu 10mln dzieci w Polsce preparatem inżynierii genetycznej p/Covid19 –tzw. szczepionką. głęboko nas niepokoją. Zdrowe dzieci mają otrzymać preparat genetyczny o nieznanym profilu bezpieczeństwa w momencie gdy ich system odpornościowy i układ neurologiczny są jeszcze niedojrzałe  i potencjalnie bardziej podatne na działania niepożądane niż osób dorosłych.”

Wiceprezes stowarzyszenia – dr Piotr Russudowski. Lekarz który na swoim profilu facebookowym, prowadzi akcję uświadamiania obywateli, w związku z czym również jest cenzurowany przez “niezależnych weryfikatorów”.

Wiceprezes stowarzyszenia – dr med. Katarzyna Bross-Walderdorff. Znana nam z ponad już pięcioletniej walki przed Sądem Lekarskim w związku z wypowiedziami Dr Katarzyny na temat szczepień i możliwych po nich powikłań. O których wypowiadała się według najlepszej swojej wiedzy i mając na uwadze dobro pacjenta. Czy możemy powiedzieć, że pani Katarzyna była sądzona, bo postępowała zgodnie z przysięgą Hipokratesa? Zdecydowanie tak. Możemy do tego dodać również to, że postępowała niezgodnie z narzuconymi standardami firm farmaceutycznych. Dr Katarzyna Bross-Walderdorff, będąc lekarzem którego misją jest leczyć i służyć choremu, nie postępuje zgodnie z zasadą “pacjent wyleczony to klient stracony”. To niestety nie podoba się Izbie Lekarskiej. I takim oto sposobem lekarz, który powinien być stawiany jako przykład, zostać wyróżniony i nagrodzony, zostaje postawiony przed Sąd.
Podczas jej rozprawy w NIL 19 lutego 2021 roku, siłą wyrzucono niezależnych dziennikarzy z sali, pomimo prośby dr Katarzyny o umożliwienie transmitowania posiedzenia. Wyjątkowo agresywnie, tego dnia, został potraktowany redaktor Czujny.pl Marek Majcher. Policjanci rzucili go na ziemię, wykręcając mu ręce i wbijając palce w oczodoły, skuli w kajdanki i dusili do tego stopnia, że stracił on przytomność. Odzyskał ją po tym, jak policjant dwukrotnie uderzył jego głową o podłogę. Wyprowadzony z sali jak prawdziwie groźny przestępca, został zamknięty w radiowozie, i tam podjęta została “procedura” legitymowania.
Dr Katarzynie Bross-Walderdorff, nie zakazano tego dnia wykonywania zawodu lekarza. Jednak została ukarana karą grzywny w wysokości dwudziestu jeden tysięcy złotych, za leczenie pacjentów lekami homeopatycznymi. I tu już chyba wszelkie wątpliwości dotyczące dobrych intencji Izby Lekarskiej i firm farmaceutycznych, zostają rozwiane. Bo co możemy powiedzieć o  lekach homeopatycznych to z pewnością to, że są skuteczne i w dodatku tanie. Ponadto nie są zabronione i  w większości wydawane bez recepty. Sąd uzasadnił ją brakiem badań nad lekami homeopatycznymi. Dlaczego zatem nie są badane, skoro każdy pacjent stosujący homeopatię potwierdzi jej działanie? Być może nie jest to opłacalne, a zdrowie pacjenta nie gra najważniejszej roli w podejmowaniu decyzji dotyczących leków farmaceutycznych oraz narzucaniu lekarzom ich stosowania.

Skarbnik – Lek. med. Ewelina Gierszewska – również prezes fundacji Centrum Dobrej Nowiny. Lekarz nieustannie prowadzący akcje uświadamiające. Poniżej część wypowiedzi Eweliny Gierszewskiej z konferencji PSNLiN:

“Jako lekarze uważamy, że w obliczu faktu trwających badań klinicznych tych warunkowo dopuszczonych do użytku preparatów , braku pełnej informacji na temat skuteczności, a zwłaszcza bezpieczeństwa stosowania tych preparatów inżynierii genetycznej po raz pierwszy w historii medycyny testowanych na ludziach i to na tak szeroką skalę, mamy do czynienia z EKSPERYMENTEM MEDYCZNYM, co gorsze bez wydania pozytywnej opinii niezależnej komisji bioetycznej, bez spełnienia wymagań określonych w ustawie, a przede wszystkim bez informowania o tym społeczeństwa czyli uczestników tego eksperymentu. Jednym z fundamentalnych warunków przeprowadzenia eksperymentu medycznego jest wyrażenie na niego zgody przez potencjalnego uczestnika. Świadomej zgody.”

10 czerwca 2021 roku podczas konferencji wypowiadali się również:

Prof. zw. dr hab. n. med. Krystyna Lisiecka – Opalko – Od lat związana z Okręgową Izbą Lekarską. Niestety nieobecna podczas konferencji, poprosiła o odczytanie swojego przesłania.

“Nie przypominam sobie, aby:
– odbierano prawo wykonywania zawodu lekarzowi stosującemu wypracowane przez wiele lat metody leczenia, mające dziś uwarunkowania naukowe w pracach biochemicznych, biologicznych, fizjologicznych oceniających funkcjonalność molekuł biochemicznych czy lekarzowi pracującemu z wykorzystaniem najstarszej medycyny chińskiej.
– prawo wykonywania zawodu lekarza odebrano z powodów politycznych;
– przedstawiciele Okręgowej IL czy Naczelnej Izby Lekarskiej wzywali na przesłuchania profesora.
Dziś jesteśmy obrażeni np. w kilkakrotnych wypowiedziach ministra zdrowia na forum publicznym, przez prezesa NIL na forum Komisji Zdrowia.
Sytuacja kuriozalna: profesorowie i lekarze wzywani do NIL na przesłuchania. Takiej sytuacji nigdy w historii Izb nie było, aby za zdobytą wiedzę w ciągu wielu lat pracy klinicznej, naukowej tłumaczyć się przed lekarzem – sędzią NIL.”

Dr epidemiolog, były szef GIS, były wiceminister zdrowia – Zbigniew Hałat. Przypomnijmy, że jedno z jego wystąpień w programie Jana Pospieszalskiego “Warto rozmawiać” wywołało prawdziwą burzę wśród polityków. Wnioskowano nawet o zdjęcie programu z TVP.
Podczas konferencji mówił:
“Słyszeliście Państwo akt oskarżenia w wydaniu lekarzy, analityka danych medycznych. Akt oskarżenia o złamanie wszystkich zasad polskiej konstytucji, ustaw i wszelkich rozporządzeń. Trudno mówić o pandemii, mówimy o korona kryzysie…”

Paweł Klimczewski, ekspert analizy danych społecznych i demograficznych. – Twórca raportu opartego na danych urzędów państwowych. Prezentuje wybrane, ilościowe aspekty tragicznych skutków “walki” z wirusem covid-19 w Polsce w okresie od marca 2020 do maja 2021. “Prawdziwa tragedia narodu polskiego 2020/2021- walka z covid-19”

Dr n. med. neurolog – Beata Wrodycka-Żytkowska. Podczas konferencji mówiła:

“Szanowni  Państwo chcę wyraźnie podkreślić, że wypowiadane przez nas opinie opierają się na rzetelnych doniesieniach naukowych i statystycznych z całego świata.  Misja, cele i nasze plany już zostały przedstawione.
Jesteśmy lekarzami, praktykami. W pracy z pacjentem szukamy najlepszych sposobów pomocy. Wiemy, że obecnie na całym świecie stosuje się stare, znane leki przeciwwirusowe, czyli blokujące namnażanie wirusa, które są  skuteczne w leczeniu infekcji iCovid-19. Jest to Amantadyna, iwermektyna, i hydrochlorochina . Ich jedyną wadą jest to, że są tanie.
Ostatnio obiegły świat badania Uniwersytetu w  Oxfordzie o skuteczności Budesonidu – to także stary lek, który wg ich badań zmniejsza konieczność hospitalizacji o 90%. .Znaną zasadą jest, że gdy są skuteczne leki, to szczepionki mają znaczenie drugoplanowe.”

Z wielką nadzieją patrzymy na działania PSNLiN. Bo kto, jak nie lekarze i naukowcy mogą nas uratować z korona-psychozy. To ich analiza dowodów naukowych, ma kluczowe znaczenie w walce z bezpodstawnymi działaniami rządu.

    Similar Posts

    0 0 votes
    Article Rating
    Subscribe
    Powiadom o
    guest
    0 komentarzy
    Inline Feedbacks
    View all comments