|

Facebook walczy z zagrożeniem dla zdrowia publicznego? Aktualizacja zakazów.

Internauci zauważyli, że Facebook w zakładce centrum pomocy umieścił aktualizację na temat zasad dotyczących walki z COVID-19 i środków ostrożności z tym związanych.

Facebook będzie jeszcze bardziej chronił swoją społeczność przed szkodliwymi treściami czyli cenzurował treści niezgodne z głównym nurtem. 

Teraz wszedł zakaz publikowania treści m.in. zniechęcających do szczepień, nawołujących do tego, by inne osoby nie otrzymały szczepionki, nawołujących do zgromadzeń, twierdzenia, że choroba COVID-19 nie jest bardziej niebezpieczna dla ludzi niż zwykła grypa czy przeziębienie. 

Wklejamy treść aktualizacji cenzury niepożądanych treści, ich przykładów oraz skutków udostępniania:

 

“Aktualizacja zasad dotyczących walki z COVID-19 i środków ostrożności z tym związanych
Ludzie na całym świecie stoją w obliczu bezprecedensowego zagrożenia dla zdrowia publicznego, dlatego zależy nam, aby nasze zasady pomagały chronić społeczność przed szkodliwymi treściami i nowymi typami nadużyć w związku z epidemią COVID-19 i szczepionkami.
Staramy się usuwać treści dotyczące COVID-19 stwarzające zagrożenie w świecie realnym, między innymi wprowadzając zasady zabraniające koordynowania szkodliwych działań, sprzedaży zestawów testów i powiązanych z nimi produktów, podżegania do nienawiści, nękania i prześladowania oraz dezinformacji stwarzającej ryzyko bezpośredniej przemocy lub obrażeń fizycznych. Wyegzekwowanie niektórych z tych zasad wymaga dodatkowych informacji lub kontekstu – szczegóły przedstawiono poniżej.
Na podstawie informacji otrzymanych od ekspertów ds. komunikacji w zakresie ochrony zdrowia i powiązanych obszarów podejmujemy też dodatkowe działania w trakcie pandemii w celu ograniczenia rozpowszechniania treści, które nie naruszają naszych zasad, ale mogą stanowić informacje wprowadzająca w błąd lub nadmiernie sensacyjne na temat szczepionek w sposób, który mógłby zniechęcić do szczepień, zgodnie z bardziej szczegółowymi informacjami zawartymi poniżej.
Wraz z rozwojem sytuacji nieustannie analizujemy zawartość na platformie, oceniamy trendy językowe i konsultujemy się z ekspertami takimi jak Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), organy administracji publicznej odpowiedzialne za kwestie zdrowotne oraz interesariusze z grupy osób korzystających z naszych usług. W razie konieczności będziemy przedstawiać dodatkowe wytyczne, aby zadbać o bezpieczeństwo członków naszej społeczności w czasie tego kryzysu.
Zgodnie z Zasadami zapobiegania koordynacji działalności przestępczej zakazujemy publikacji następujących treści:
Treści koordynujących, opisujących, promujących celowe rozprzestrzenienie chorób zakaźnych przez użytkownika lub podmioty z nim powiązane lub sugerowanie popełnienia takich czynów.
Jeżeli mamy dodatkowe informacje lub kontekst umożliwiające wskazanie takich treści, zakazujemy też publikacji:
Treści nawołujących do osobistego udziału w wydarzeniach lub zgromadzeniach, jeżeli do udziału w nich zachęca się osoby chorujące na COVID-19.
Treści nawołujących do ingerencji w podawanie szczepionki przeciw COVID-19.
Treści wzywających do działania, nawołujących do tego, by inne osoby nie otrzymały szczepionki przeciwko COVID-19 lub takie działania promujących.
Zgodnie z naszymi Zasadami dotyczącymi towarów kontrolowanych podjęliśmy działania w celu ochrony przed wykorzystywaniem tego kryzysu do wzbogacenia się i zakazujemy publikacji poniższych treści, gdy mamy dodatkowe informacje lub kontekst, by je wskazać:
Treści, które stanowią próbę sprzedaży zestawów testów na obecność COVID-19. Zasady te nie obejmują ofert nieodpłatnego przekazania maseczek bądź maseczek niemedycznych lub próśb tego dotyczących.
Treści, w których wymienia się produkty medyczne oraz COVID-19 i wskazuje się na konieczność szybkiego działania, lub treści w których zawarte jest twierdzenie o gwarantowanym działaniu zapobiegawczym.
Zgodnie z Zasadami dotyczącymi zakazu mowy nienawiści zakazujemy publikacji następujących treści, jeżeli mamy dodatkowe informacje i/lub kontekst umożliwiające ich identyfikację:
Treści stwierdzające, że osoby wykazujące określoną wspólną cechę chronioną, np. rasę lub wyznanie, mają wirusa, spowodowały jego powstanie lub go rozprzestrzeniają. Nie dotyczy to twierdzeń dotyczących określonych osób na podstawie ich narodowości, ponieważ chcemy zezwolić na dyskusje nad kwestią wskaźnika zachorowań w poszczególnych krajach i jego skutków (np. „X Włochów ma COVID-19”).
Treści wyszydzające osoby wykazujące określoną cechę chronioną, np. rasę lub wyznanie, z powodu zakażenia COVID-19.
Zgodnie z Zasadami dotyczącymi zakazu nękania i prześladowania zakazujemy publikacji następujących treści złośliwie kierowanych do osób, jeżeli mamy dodatkowe informacje i/lub kontekst umożliwiające identyfikację takich treści:
Treści stwierdzające, że dana osoba ma COVID-19, jeżeli osoba ta sama tego nie oświadczyła lub jeżeli informacja o jej stanie zdrowia nie została podana do wiadomości publicznej.
Zgodnie z naszymi Standardami społeczności usuwamy treści dezinformujące, gdy organy ds. zdrowia publicznego stwierdzą, że informacje takie są nieprawdziwe i mogą przyczynić się do bezpośredniego użycia siły lub przemocy. Od stycznia 2020 r., kiedy to uznano, że COVID-19 stanowi zagrożenie zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym (PHEIC), stosujemy te zasady do treści zawierających twierdzenia dotyczące COVID-19, które, zdaniem organów ds. zdrowia publicznego, są (a) nieprawdziwe i (b) mogą wyrządzić bezpośrednią szkodę fizyczną (oto kilka przykładów: zwiększenie prawdopodobieństwa narażenia na wirusa lub jego transmisji, wywarcie niekorzystnego wpływu na wydolność systemu opieki zdrowotnej w kontekście pandemii). Celem wspomnianych zasad jest ograniczenie szkód zdrowotnych przy jednoczesnym umożliwieniu użytkownikom dyskusji, rozmów, wymiany opinii, faktów naukowych i wiadomości związanych z pandemią COVID-19 oraz dzielenia się własnymi doświadczeniami. Mówiąc bardziej szczegółowo, usuwamy następujące fałszywe informacje:
Fałszywe informacje o istnieniu lub skali COVID-19. Przyznanie, że COVID-19 istnieje i zrozumienie skali zjawiska ma zasadnicze znaczenie dla utrzymania bezpieczeństwa osób i uświadomienia im niebezpieczeństw związanych z tym zagrożeniem zdrowia publicznego. Usuwamy twierdzenia zaprzeczające istnieniu choroby lub kwestionujące skalę zjawiska COVID-19. Obejmuje to następujące sytuacje:
Twierdzenia zaprzeczające istnieniu choroby lub pandemii COVID-19.
Twierdzenia bagatelizujące dotkliwość COVID-19, np.:
Twierdzenia, że choroba COVID-19 nie jest bardziej niebezpieczna dla ludzi niż zwykła grypa czy przeziębienie.
Twierdzenia, że nikt nie zmarł na COVID-19.
Twierdzenia, że współczynnik śmiertelności COVID-19 jest taki sam albo niższy niż współczynnik śmiertelności grypy sezonowej.
Twierdzenia, że prawdopodobieństwo śmierci po przyjęciu szczepionki przeciw grypie jest wyższe niż w wyniku COVID-19.
Twierdzenia, że liczba zgonów spowodowanych przez COVID-19 jest znacznie niższa niż podają oficjalne statystyki (wymagane są dodatkowe informacje i/lub kontekst).
Twierdzenia o przyczynie COVID-19 powiązanej z technologiami komunikacji 5G, np.:
Twierdzenia, że nakazy zachowania dystansu społecznego z powodu COVID-19 są tak naprawdę sposobem na zainstalowanie infrastruktury technologii bezprzewodowej 5G.
Twierdzenia, że objawy COVID-19 są faktycznie skutkiem technologii komunikacji 5G.
Przykład: „Nikt nie zmarł na COVID-19”, „Nakazy zachowania dystansu społecznego są tak naprawdę sposobem na zainstalowanie infrastruktury technologii bezprzewodowej 5G”, „COVID-19 nie istnieje!”;
Zakażenie COVID-19 i odporność: Poznanie dróg rozprzestrzeniania się zakażenia COVID-19 oraz tego, kto może się zarazić to kluczowy element ochrony społeczeństwa przed zakażeniem i rozprzestrzenianiem wirusa. Organy ochrony zdrowia wskazują, że COVID-19 przenosi się w każdym miejscu, głównie przez kontakt człowiek-człowiek, przez kropelki, które wydostają się z nosa lub jamy ustnej osoby zakażonej COVID-19 podczas kaszlu, kichania lub mówienia. Organy ochrony zdrowia twierdzą też zgodnie, że wirusem mogą się zakazić i mogą go dalej rozprzestrzeniać wszyscy ludzie, niezależnie od wieku czy innych cech. Usuwamy fałszywe twierdzenia dotyczące tego, jak i gdzie przenosi się COVID-19 i kto może zostać zakażony. Obejmuje to następujące sytuacje:
Twierdzenia, że jakaś grupa jest odporna na COVID-19 lub nie może umrzeć z powodu tej choroby lub że określona aktywność lub leczenie prowadzi do nabycia odporności.
Twierdzenia, że COVID-19 nie przenosi się w określonych warunkach klimatycznych, atmosferycznych czy w określonych miejscach.
Twierdzenia, że COVID-19 przenosi się w każdy inny sposób niż przez kontakt człowiek-człowiek, np.:
Twierdzenia, że choroba COVID-19 jest wynikiem działania technologii 5G lub jest przez nią przenoszona.
Twierdzenia, że choroba COVID-19 jest przenoszona przez szczepionkę przeciw grypie lub że przyjęcie szczepionki przeciwko grypie zwiększa podatność na zachorowanie na COVID-19 lub prawdopodobieństwo zachorowania na tę chorobę.
Twierdzenia, że COVID-19 przenoszą muchy lub komary.
Twierdzenia, że szczepionki przeciw COVID-19 są przyczyną COVID-19 lub powodują zakażenie wirusem wywołującym tę chorobę.
Przykład: „Starsze osoby są odporne na COVID-19”, „COVID-19 nie przenosi się w klimacie tropikalnym”, „Szczepionka przeciwko COVID-19 wywołuje tę chorobę!”;
Gwarantowane sposoby leczenia lub profilaktyki COVID-19: Zdaniem organów zdrowia publicznego, np. WHO, obecnie nic nie może zagwarantować wyleczenia ani uniknięcia zakażenia COVID-19. Dowiedzieliśmy się też od organów zdrowia publicznego, że gdyby ludzie wiedzieli o istnieniu gwarantowanego sposobu leczenia lub profilaktyki COVID-19, mogłoby to ich skłonić do stosowania niewłaściwych środków ostrożności, do ignorowania stosownych wytycznych w zakresie zdrowia, a nawet do szkodliwych prób samodzielnego leczenia. Właśnie dlatego nie dopuszczamy fałszywych twierdzeń o tym, jak leczyć albo zapobiegać COVID-19. Obejmuje to następujące sytuacje:
Twierdzenia, że coś może zapewnić przeciętnej osobie uniknięcie zachorowania na COVID-19 lub wyzdrowienie z tej choroby przed zatwierdzeniem leku lub metody zapobiegania zakażeniu, w tym:
spożywanie lub wdychanie określonych substancji;
medyczne lub ziołowe środki lecznicze;
środki zewnętrzne do zastosowania na skórę.
Przykład: „Zażyj witaminę C – leczy COVID-19”, „Jeżeli zażyjesz ten środek ziołowy, nie zachorujesz na COVID-19”, „Ten krem umożliwi Ci uniknięcie zakażenia koronawirusem”.
Zniechęcanie do dobrych praktyk zdrowotnych: Istnieje szereg dobrych praktyk zdrowotnych, do których stosowania zachęcają organy ochrony zdrowia w ramach ochrony przed zakażeniem i rozprzestrzenianiem COVID-19. Zalicza się do tego noszenie maseczki ochronnej, zachowywanie dystansu społecznego, poddawanie się testom na obecność COVID-19, a ostatnio, poddawanie się szczepieniom chroniącym przed COVID-19. Publiczne organy ochrony zdrowia zatwierdziły w trybie pilnym do stosowania kilka szczepionek przeciwko COVID-19, zatem oprócz fałszywych twierdzeń dotyczących maseczek, dystansu społecznego i testów, nie dopuszczamy też fałszywych twierdzeń dotyczących szczepionek lub programów szczepień, które zdaniem ekspertów ds. zdrowia publicznego mogłyby doprowadzić do odrzucenia szczepień. Zaliczają się do tego fałszywe twierdzenia dotyczące bezpieczeństwa, skuteczności, składników, opracowania, istnienia szczepionek i programów szczepień, bądź z związane z tym teorie spiskowe. W miarę uzyskiwania dodatkowych informacji o szczepionkach przeciwko COVID-19 będziemy nieustannie informować o trybie stosowania niniejszych zasad. Obejmuje to następujące sytuacje:
Twierdzenia dotyczące noszenia masek ochronnych, w tym:
Twierdzenia, że noszenie maseczki ochronnej nie zapobiega rozprzestrzenianiu COVID-19.
Twierdzenia, że maseczki ochronne zawierają technologię 5G lub są z nią połączone lub że maski ochronne zawierają szkodliwe nanorobaki lub cząsteczki.
Twierdzenia, że noszenie maski ochronnej może wywołać chorobę u osoby ją noszącej.
Twierdzenia, że organy ochrony zdrowia nie zalecają, aby osoby zdrowe nosiły maseczki, jeżeli nie jest to aktualna wytyczna w zakresie zdrowia publicznego (wymaga dodatkowych informacji i/lub kontekstu).
Twierdzenia, że zachowywanie dystansu społecznego/fizycznego nie zapobiega rozprzestrzenianiu COVID-19.
Twierdzenia, które mogą zniechęcić kogoś do wykonania urzędowo zatwierdzonego testu na COVID-19, w tym:
Twierdzenia, że można z powodzeniem poddać się badaniu na obecność COVID-19 bez zatwierdzonego testu.
Twierdzenia, że testy na COVID-19 są już zakażone lub mogą spowodować zakażenie COVID-19.
Twierdzenia, że testy na COVID-19 zatwierdzone przez organy ochrony zdrowia nie mogą wykryć zakażenia COVID-19 albo że testy PCR nie rozróżniają COVID i grypy.
Twierdzenia, że testy na COVID-19 wywołują raka.
Twierdzenia, że testy na COVID-19 zawierają szkodliwe nanocząsteczki lub nanorobaki.
Twierdzenia, że testy na COVID-19 są wykorzystywane do pozyskiwania ludzkiego DNA.
Twierdzenia dotyczące szczepionek przeciw COVID-19, które mogą przyczynić się do odrzucenia szczepień, w tym:
Twierdzenia o dostępności lub istnieniu szczepionek przeciw COVID-19, a w szczególności:
Twierdzenia, że szczepionki przeciw COVID-19 nie istnieją lub nie zostały zatwierdzone.
Twierdzenia, że nie istnieją szczepionki przeciw COVID-19 zatwierdzone przez Agencję ds. żywności i leków (FDA) w USA lub że szczepionka Pfizer/BioNTech nie otrzymała pełnego zatwierdzenia ze strony FDA (nie dotyczy twierdzeń o szczepionce dla dzieci w wieku 5-15 lat, która została dopuszczona w trybie nadzwyczajnym).
Twierdzenia, że szczepionki przeciwko COVID-19 nie są zatwierdzone przez FDA, jeśli treści te sugerują również, że szczepionki są niebezpieczne, nieskuteczne, eksperymentalne lub nie zostały odpowiednio przebadane. W innych przypadkach dopuszczamy twierdzenia, że FDA nie zatwierdziła szczepionki, lub treści wyraźnie odróżniające pełne zatwierdzenie FDA od zatwierdzenia do użycia w sytuacjach kryzysowych, z podaniem odpowiedniego kontekstu, np. rozróżnianie różnych rodzajów szczepionek przeciw COVID-19.
Twierdzenia, że coś innego niż szczepionka przeciw COVID-19 może zaszczepić daną osobę przeciwko COVID-19.
Twierdzenia, że szczepionki przeciw COVID-19 stanowią eksperyment, jeśli kontekst takiego twierdzenia sugeruje również, że osoby zaszczepione biorą udział w eksperymencie medycznym.
Twierdzenia dotyczące bezpieczeństwa lub poważnych skutków ubocznych szczepionek przeciw COVID-19, w tym:
Twierdzenia, że szczepionki przeciwko COVID-19 powodują śmierć lub wyrządzają poważną krzywdę, tj. mają dowolne z następujących szkodliwych efektów ubocznych:
śmierć;
stwardnienie zanikowe boczne;
stwardnienie rozsiane;
zarażenie COVID-19 lub nowym szczepem COVID-19;
autyzm;
poronienie;
bezpłodność lub sterylizacja;
wady wrodzone;
wypadanie włosów;
modyfikacja DNA;
zakrzepy (z wyjątkiem odniesień do określonych szczepionek, w przypadku których organy ochrony zdrowia wykryły możliwy związek z zakrzepami lub wszczęły oficjalne dochodzenie w sprawie zgłoszeń dotyczących istnienia takiego związku).
alzheimer
choroba prionowa
porażenie Bella
zaburzenia erekcji
choroba mikrofalowa
inne twierdzenia dotyczące efektów ubocznych, które są niemożliwe lub nieracjonalne, np. że po przyjęciu szczepionki człowiek zmienia się w małpę (wymaga dodatkowych informacji i/lub kontekstu).
Twierdzenia, że białko szczytowe (S) wytwarzane przez organizm w wyniku podania szczepionki przeciw COVID-19 jest niebezpieczne / cytotoksyczne.
Twierdzenia, że budowanie odporności przez przebycie COVID-19 jest bezpieczniejsze od przyjęcia szczepionki.
Twierdzenia, że szczepionki przeciw COVID-19 są niebezpieczne dla wszystkich lub określonej grupy wskazanej na podstawie cech chronionych lub innych wyznaczników niebezpośrednio związanych z ich zdrowiem, wiekiem czy niepełnosprawnością (np. statusu społecznego, wyznania lub poglądów politycznych) lub że szczepionki są niebezpieczne dla kobiet w okresie menstruacji.
Twierdzenia, że przebywanie w pobliżu osób zaszczepionych wywołuje niekorzystne skutki dla osób niezaszczepionych.
Twierdzenia dotyczące skuteczności szczepionek przeciw COVID-19, w tym:
Twierdzenia, że szczepionki przeciw COVID-19 nie dają żadnej odporności.
Twierdzenia, że szczepionki przeciw COVID-19 nie są skuteczne w zapobieganiu chorobie.
Twierdzenia, że osoby zaszczepione są bardziej narażone na zachorowanie na COVID-19 niż osoby niezaszczepione.
Twierdzenia dotyczące tego, jak opracowano szczepionkę przeciw COVID-19, lub dotyczące jej składników, w tym:
Twierdzenia, że szczepionki przeciw COVID-19 zawierają składnik toksyczne, zakazane lub szkodliwe, mikroczipy, produkty pochodzenia zwierzęcego lub inne substancje niefigurujące w wykazie składników szczepionek.
Twierdzenia, że szczepionki przeciw COVID-19 nie zostały przebadane.
Twierdzenia, że szczepionki przeciwko COVID-19 zawierają „znamię bestii”.
Twierdzenia, że miały miejsce zgony w wyniku zaszczepienia szczepionką firm Pfizer/BioNTech przeciw COVID-19 podczas prób klinicznych (uwaga: dopuszczamy twierdzenia, że miały miejsce zgony podczas prób klinicznych szczepionek przeciw COVID-19 firm Pfizer/BioNTech) (wymaga dodatkowych informacji i/lub kontekstu).
Twierdzenia, że szczepionki przeciwko COVID-19 zawierają tkanki ludzkie pochodzące z płodów po aborcji lub są produkowane z ich wykorzystaniem.
Twierdzenia zawierające teorie spiskowe dotyczące szczepionki przeciw COVID-19 lub programu szczepień, w tym:
Twierdzenia, że szczepionki przeciw COVID-19 stworzono w celu kontrolowania ludności do celów niezwiązanych ze zdrowiem publicznym.
Twierdzenia, że niektóre grupy społeczne są wykorzystywane do testowania prawdziwego bezpieczeństwa szczepionki przeciw COVID-19.
Twierdzenia, że szczepionki odpowiadają za pojawienie się wariantów COVID-19.
Do przykładów twierdzeń, które naruszają ww. zasady zaliczają się poniższe: „Noszenie maski ochronnej nie zapobiega rozprzestrzenianiu COVID”, „Zachowywanie dystansu społecznego w żaden sposób nie przyczynia się do zmniejszenia wskaźnika zachorowań na COVID w społeczności”, „Testy na COVID są już zakażone wirusem”, „Szczepionka przeciwko COVID zabija”, „Szczepionka przeciwko COVID zawiera mikroczip”, „Szczepionka przeciwko COVID nie daje żadnej odporności”, „Szczepionka przeciwko COVID powoduje autyzm!”
Dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej: Podstawą globalnej walki z COVID-19 jest infrastruktura lecznictwa publicznego. Zdaniem WHO i innych organów ochrony zdrowia wcześniejsze epidemie chorób zakaźnych dowiodły, że utrudniony dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej może być bardziej zabójczy niż sama choroba, a u podstaw skutecznej reakcji leży zapewnienie dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej. Niekorzystny wpływ na wydolność systemu opieki zdrowotnej w kontekście pandemii może przekładać się bezpośrednio na niemożność pomocy w utrzymaniu zdrowia i bezpieczeństwa ludności w takim stanie zagrożenia zdrowia. Usuwamy treści, które mogą przyczynić się do wyrządzenia fizycznej szkody poprzez niedokładne przedstawienie możliwości dostępu do infrastruktury lecznictwa publicznego lub jej dostępności. Jeżeli mamy dodatkowe informacje lub kontekst umożliwiające wskazanie takich treści, zakazujemy też publikacji:
Twierdzenia zawierające nieprawdziwe informacje o dostępie do usług ochrony zdrowia, takich jak szpitale, służby ratownicze, karetki, leczenie, szczepionki, oraz o ich dostępności czy kryteriach kwalifikacji.
Twierdzenia, że szpitale lub określony szpital są zamknięte i nie przyjmują zakażonych pacjentów.
Twierdzenia, że opieką medyczną w zakresie COVID-19 objęte mogą zostać jedynie określone osoby.
Twierdzenia, że szpitale zabijają pacjentów, aby sztucznie zawyżać liczbę zgonów z powodu COVID-19 i w związku z tym otrzymywać więcej funduszy lub sprzedawać organy.
Przykład: „Szpitale zabijają pacjentów, aby zwiększać statystyki COVID i dostawać więcej pieniędzy!”
Podobnie przez okres utrzymywania się stanu zagrożenia zdrowia publicznego w związku z COVID-19 usuwamy treści powielające inne fałszywe informacje dotyczące zdrowia, w szczególności na temat szczepionek, które to informacje są powszechnie dyskredytowane przez najważniejsze organizacje ds. ochrony zdrowia jak Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) czy ośrodki kontroli i profilaktyki chorób (CDC). Celem niniejszych zasad jest zwalczanie dezinformacji na temat szczepionek i chorób, która mogłaby doprowadzić do zmniejszonej liczby szczepień oraz zaszkodzić zdrowiu i bezpieczeństwu publicznemu, gdyby ogół społeczności w nią uwierzył. Poniżej przykłady twierdzeń, do których zastosowaliśmy takie podejście:
Szczepionki powodują autyzm
Przykład: „Duża liczba dzieci z autyzmem to wynik zwiększonej liczby szczepień”.
Szczepionki powodują zespół nagłego zgonu niemowląt
Przykład: „Nie wiesz, że szczepionki powodują nagłą śmierć łóżeczkową?”
Szczepionki wywołują chorobę, przed którą mają chronić, lub powodują zwiększone prawdopodobieństwo zachorowania na nią
Przykład: „Przyjęcie szczepionki tak naprawdę zwiększa prawdopodobieństwo zachorowania, ponieważ do organizmu dostaje się cząstka wirusa. Uważaj!”
Szczepionki lub ich składniki są śmiertelne, toksyczne, trujące, szkodliwe lub niebezpieczne
Przykład: „Jasne, że możesz się zaszczepić, o ile nie przeszkadza Ci to, że wpuszczasz truciznę do organizmu”.
Naturalna odporność jest bezpieczniejsza od odporności nabytej w wyniku szczepień
Przykład: „Bezpieczniej jest po prostu zachorować niż przyjąć szczepionkę”.
Niebezpiecznie jest przyjąć kilka szczepionek w krótkim okresie, nawet jeżeli takie są zalecenia medyczne
Przykład: Nigdy nie przyjmuj więcej niż jednej szczepionki jednocześnie, to niebezpieczne – nieważne, co mówi lekarz!”
Szczepionki nie są skuteczne w zakresie zapobiegania chorobie, której rzekomo mają zapobiegać
Przykład: „Szczepionki tak naprawdę w żaden sposób nie zapobiegają zachorowaniu”.
Zachorowanie na odrę nie prowadzi do śmierci (wymagane dodatkowe informacje lub kontekst)
Przykład: „Nie martw się, czy zachorujesz na odrę, to nie choroba śmiertelna!”
Witamina C jest tak samo skuteczna jak szczepionki w zapobieganiu chorobom, na które istnieją szczepionki.
Na strony, grupy, profile i konta na Instagramie, które uporczywie publikują nieprawdziwe informacje lub dopuszczają się działalności przestępczej (zob. Zasady zapobiegania koordynacji działalności przestępczej na początku niniejszej sekcji) dotyczącej COVID-19, szczepionek i zdrowia, możemy nałożyć ograniczenia, w tym m.in. zmniejszony zasięg dystrybucji, usunięcie z polecanych czy usunięcie z naszej witryny. Konta na Instagramie, które wielokrotnie publikują treści naruszające nasze zasady dotyczące COVID-19 albo dezinformację na temat szczepionek, mogą również utracić możliwość zostania oznaczonymi albo wspomnianymi lub mogą otrzymać komunikaty z zapytaniem, czy chcą usunąć posty, które mogą naruszać nasze zasady.
Popularne pytania dotyczące tego, jak egzekwujemy zasady w przypadku nieprawdziwych informacji dotyczących COVID-19 i zdrowia
A. Jak traktujemy humor i satyrę?
Zezwalamy na publikację treści udostępnianych w sposób wyraźnie humorystyczny lub satyryczny. Humor i satyra to istotne formy wyrazu, umożliwiające przekazanie prowokacyjnych pomysłów, budowanie społeczności i radzenie sobie w tych trudnych czasach.
B. Jak egzekwujemy zasady w przypadku treści, które mają potępiać lub obalać tezy?
Zezwalamy na udostępnianie treści, które mają potępiać lub obalać tezy.
C. Jak egzekwujemy stosowanie naszych zasad w przypadku treści dotyczących osobistych doświadczeń lub anegdot?
Zwykle dopuszczamy twierdzenia będące wyrazem osobistych doświadczeń czy anegdot – w służbie wartości polegającej na umożliwieniu swobody wypowiedzi – o ile nie nawołują one do szkodliwych działań i nie promują takich działań.
D. Jakie opcje dajemy użytkownikom, którzy nie zgadzają się z naszymi decyzjami?
Więcej informacji o tym, jak zakwestionować nasze decyzje o usunięciu treści znajdziesz tutaj. Odwołania od decyzji dotyczących treści ocenianych bezpośrednio przez partnerów-weryfikatorów kieruje się bezpośrednio do nich. Więcej o naszym programie weryfikacji informacji (tutaj.)
E. Jak Facebook znajduje nieprawdziwe informacje o COVID-19 i szczepionkach?
Korzystamy z kombinacji kontroli ludzkiej, technologii i zgłoszeń od użytkowników w celu znajdowania treści naruszających niniejsze zasady i zachęcamy użytkowników do zgłaszania takich treści, gdy je zobaczą.
F. Jak Facebook postępuje z postami zawierającymi linki do naruszających zasady treści poza platformą?
W wyjątkowych okolicznościach usuniemy również materiały zawierające linki do treści poza platformą, jeśli wykryjemy, że nasze usługi są nadużywane w celu ominięcia zasad lub przekierowywania użytkowników do informacji poza platformą, które naruszają nasze zasady dotyczące dezinformacji w sprawie COVID-19 i szczepionek.
Przykład: Użytkownik publikuje link do witryny z naruszającymi zasady treściami, które zachęcają użytkowników do publikowania na Facebooku w sposób mający na celu ominięcie zasad serwisu.
Przykład: Użytkownik publikuje link do witryny promującej produkt, którego opis zawiera naruszające zasady treści, np. fałszywe twierdzenie, że produkt zdrowotny usuwa z organizmu toksyczne substancje pochodzące ze szczepionek przeciwko COVID-19.
Przykład: Użytkownik publikuje link do witryny z naruszającymi zasady treściami podmiotu, który został poprzednio usunięty z Facebooka za wielokrotne naruszenie naszych zasad dotyczących dezinformacji w sprawie COVID-19 i szczepionek.
Przykład: Użytkownik publikuje link do witryny służącej do organizacji wydarzenia lub działania poprzez formularz rejestracyjny z naruszającymi zasady treściami.
Podobnie jak w przypadku innych zasad dotyczących dezinformacji w sprawie COVID-19 i szczepionek, na strony, grupy, profile i konta na Instagramie, które publikują tego typu treści, mogą zostać nałożone kary takie jak ograniczenie rozpowszechniania lub usunięcie.
Jak egzekwujemy zasady w przypadku podmiotów, które korzystają z ustalonego kodu, by ich działania nie mogły zostać wykryte?
Gdy dowiemy się o takich działaniach, usuniemy wszelkie strony, grupy, wydarzenia lub konta na Instagramie, które:
(1) naruszyły dowolne z naszych zasad dotyczących COVID-19 i szczepionek i
(2) polecały użytkownikom lub zachęcały ich do tego, aby korzystali z uzgodnionego kodu podczas rozmów na temat szczepionek lub COVID-19, by ich działania nie mogły zostać wykryte.
H. W jaki sposób nasze zasady dotyczące szczepionek przeciwko COVID-19 odnoszą się do twierdzeń na temat dzieci?
Wszystkie twierdzenia dotyczące szczepionek przeciwko COVID-19 odnoszą się do osób w wieku co najmniej 5 lat, chyba że wskazano inaczej. Zamierzamy w dalszym ciągu współpracować z publicznymi instytucjami ochrony zdrowia, aby oceniać fałszywość twierdzeń na temat dzieci i szczepionek i będziemy aktualizować nasze zasady, jeśli eksperci potwierdzą, że dane twierdzenia są fałszywe i mogą się przyczynić do powstania bezpośredniego zagrożenia fizycznego.
Ograniczanie rozpowszechniania określonych innych treści dotyczących szczepionek oraz usuwanie stron, grup i kont na Instagramie, które naruszają nasze zasady dotyczące COVID-19 i szczepionek, i których celem jest zniechęcanie do szczepień
W ramach starań na rzecz poprawy jakości treści dotyczących zdrowia i szczepień, z jakimi użytkownicy mają styczność podczas pandemii COVID-19, oraz w zgodzie z radą niezależnych ekspertów ds. zdrowia podejmujemy też dodatkowe działania w celu ograniczenia rozpowszechniania określonych innych treści dotyczących szczepionek, które pod innym względem nie naruszają naszych zasad wymienionych powyżej, oraz usuwamy określone strony, grupy i konta na Instagramie, które udostępniają treści naruszające nasze zasady dotyczące COVID-19 i szczepionek i których celem jest rozpowszechnianie na platformie informacji zniechęcających do szczepień.
Podejmujemy dodatkowe działania w celu ograniczenia rozpowszechniania określonych treści w Aktualnościach oraz ich widoczności w naszych rekomendacjach (więcej informacji znajdziesz tutaj). Obejmuje to opisane poniżej treści dotyczące szczepionek, które są nadmiernie sensacyjne lub alarmujące albo które dyskredytują użytkowników na podstawie ich wyborów dotyczących szczepień – dążymy do ograniczenia widoczności tego typu treści, a także tych, które promują odmowy szczepień lub metody alternatywne albo które przytaczają historie negatywnych zdarzeń bądź skutków ubocznych po szczepieniu w sposób szokujący lub przesadny w celu zniechęcenia do szczepień. Możemy też ograniczyć zasięg stron, grup i kont na Instagramie, które koncentrują się na zniechęcaniu do szczepień poprzez rozpowszechnianie tego typu treści.
Ponadto strony, grupy i konta na Instagramie mogą zostać usunięte, jeżeli przekazują treści naruszające nasze zasady dotyczące COVID-19 i szczepionek i mają też na celu udostępnianie na platformie innych informacji zniechęcających do szczepień. Do tego typu treści zaliczają się w szczególności:
1. Treści o charakterze sensacyjnym lub alarmującym dotyczące szczepień:
Treści, które pod innym względem nie naruszają naszych zasad dotyczących COVID-19 lub szczepionek, ale sugerują, że szczepionki są nieskuteczne, szkodliwe, niebezpieczne lub nieistotne, w sposób przesadzony, konspiracyjny lub sensacyjny. Zaliczają się do tego treści, które dokonują uogólnień na temat szkodliwości lub przydatności szczepionek w sposób przesadny lub bez podania kontekstu, lub które łączą szczepienia z konspiracyjną teorią lub tajemnicą dotyczącą celowo zatajonej, a powszechnej szkody dla zdrowia.
Przykład: „Zaraz dopadną Cię z tą diabelską szczepionką – pora się przebudzić”.
Przykład: „Poczekaj tylko, aż zobaczysz prawdziwe skutki tych okropnych szczepionek!”
2. Krytykowanie wyboru w zakresie otrzymania/podania szczepionek:
Treści, które pod innym względem nie naruszają naszych zasad dotyczących COVID-19 lub szczepionek, ale dyskredytują inne osoby na podstawie ich decyzji o zaszczepieniu siebie lub innych, łącznie z agresywnym językiem wykorzystywanym w stosunku do osób zaszczepionych lub osób podających szczepionki lub obwinianiem kogoś za nieszczęśliwie zdarzenie po szczepieniu.
Przykład: „Podanie tej szczepionki to znęcanie się nad dziećmi”.
Przykład: „Tylko ktoś zupełnie szalony dałby się zaszczepić!”
3. Promowanie odmowy szczepienia i metod alternatywnych:
Treści, które pod innym względem nie naruszają naszych zasad dotyczących COVID-19 lub szczepionek, ale w sposób zawoalowany zniechęcają do szczepień, promując alternatywne metody lub chwaląc osoby odmawiające szczepienia. Zalicza się to tego promowanie terapii alternatywnych lub naturalnej odporności, chwalenie osób odmawiających szczepień oraz zachęcanie do odmowy szczepienia bez przytaczania uzasadnień czy wskazówek medycznych.
Przykład: „Pielęgniarki, które trwają na posterunku i odmawiają przyjęcia tez bezwartościowej szczepionki to bohaterki!”
Przykład: „Saro, proszę cię na wszystko, nie daj się zaszczepić”.
Przykład: „Po co zapisywać się na szczepienie eksperymentalną szczepionką, skoro jest tyle świetnych metod leczenia?”
4. Szokujące opowieści:
Treści, które pod innym względem nie naruszają naszych zasad dotyczących COVID-19 lub szczepionek, ale przytaczają prawdopodobnie lub faktycznie prawdziwe wydarzenia lub fakty, które powodują wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa, co przejawia się w opowiadaniu osobistych historii lub przekazywaniu informacji o poważnych negatywnych skutkach, albo w przenośni, albo bez kontekstu.
Przykład: „Mój znajomy się zaszczepił i doznał porażenia nerwu twarzowego, uważaj!”
Przykład: „Ujawniamy: Oto 632 relacje na temat osób, które zmarły w ciągu tygodnia od przyjęcia nowej szczepionki przeciwko COVID-19”.
Jakimi innymi sposobami Facebook walczy z dezinformacją na temat COVID-19
Podczas stanu zagrożenia dla zdrowia publicznego związanego z COVID-19 staramy się spowolnić rozpowszechnianie pewnych popularnych nieprawdziwych informacji związanych z COVID-19, które nie naruszają naszych zasad określonych powyżej. W tym celu staramy się ograniczyć rozpowszechnianie postów powielających treści, które naszym zdaniem powtarzają określone twierdzenia ocenione już przez wielu niezależnych weryfikatorów informacji. Jest to wysiłek dodatkowy oprócz nieustannych starań na rzecz wykorzystywania technologii do etykietowania i ograniczania rozpowszechniania niemal identycznych wersji treści już ocenionych przez weryfikatorów informacji. Starania te stanowią uzupełnienie dotychczasowych działań weryfikatorów informacji. Umożliwiają im skoncentrowanie się na nowych przykładach dezinformacji, a nie modyfikacjach treści, które już zweryfikowali. Poniżej przykłady twierdzeń, do których stosujemy takie podejście:
Choroba COVID-19 została opatentowana, w tym przez konkretną osobę lub podmiot
Przykład: „Czy wiesz, że COVID-19 został opatentowany wiele tak temu?”
Przewidziano chorobę COVID-19, m.in.
w ćwiczeniu dotyczącym pandemii „Event 201” w październiku 2019 r.;
w symulacji pandemii „Event 201” w październiku 2019 r.
Z wyłączeniem:
omawiania ćwiczenia/symulacji „Event 201” bez wyraźnego twierdzenia, że przewidziano wtedy wybuch epidemii koronawirusa.
Twierdzenia dotyczące innych przewidzianych zdarzeń
Przykład: „W październiku 2019 r. podczas ćwiczenia Event 201 przewidziano wybuch pandemii COVID-19”.
COVID-19 nie jest nową chorobą, czego dowodzą:
istnienie szczepionek przeciwko koronawirusowi dla zwierząt;
etykiety środków dezynfekcyjnych.
Przykład: „Nie wierzcie w to, że COVID-19 jest czymś nowym. Od lat istnieją szczepionki dla zwierząt przeciwko koronawirusowi”.
Źródło:

Similar Posts

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
2 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Hitler
Hitler
2 lat temu

A to dopiero cenzura

Wiktor
Wiktor
2 lat temu

Wystarczy spojrzeć na wyznanie Zuckeberga i wszytko staje się jasne. ONI chcą rządzić światem, a Facebook to jedno z najważniejszych narzędzi kreowania ludzkich dusz i jednocześnie nieskończona baza danych dla wszelkich służb, instytucji, organów itd. Usunąłem ten ściek rok temu, nie będę uczestniczył w tworzeniu globalnego komunizmu.