|

NOP po szczepionkach w Polsce. Raport za okres 27.12.2020 – 30.11.2021 przeraża. Zgony.

Na stronie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego (https://www.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2021/12/Raport-NOP-do-30.11.2021.pdf) można pobrać raport Niepożądanych Odczynów Poszczepiennych po szczepionkach przeciw COVID-19 w Polsce.

Raport dotyczy okresu od 27.12.2020 do 30.11.2021 r. Oficjalnie z Inspekcji Sanitarnej wpłynęło łącznie 13 276 NOP.

Raport w pierwszej tabeli wyszczególnia łagodne powikłania (11298), poważne (1524), ciężkie (454).

W kolejnych tabelach wymieniono ciężkie i poważne odczyny neurologiczne, kardiologiczne, oddechowe, alergiczne, pokarmowe, miejscowe, gorączkowe, inne, itd.  jakie wystąpiły po otrzymaniu szczepienia firm: COMIRNATY (Pfizer-BioNTech), SPIKEVAX (MODERNA), VAXZEVRIA (ASTRA ZENECA), COVID-19 VACCINE JANSSEN.

Skupimy się tylko na wymienieniu ciężkich powikłań zakończonych ZGONEM. Należy zaznaczyć, że wymienione zgody są definiowane jako jedynie związek czasowy lub definicja niespełniająca kryteriów NOP. 

Tabela może być z czasem uzupełniona o aktualne dane.

Ciężkie powikłania zakończone ZGONEM po szczepionce COMIRNATY:

ODCZYNY NEUROLOGICZNE: niedowład obu kończyn dolnych, porażenie kończyny górnej prawej (cechy dużego obrzęku przepukliny okołordzeniowej C5/C6)- zgon, udar mózgu- zgon,   drgawki niegorączkowe (pierwszy epizod), osłabienie, zasinienie i/lub obrzęk dłoni i stóp, biegunka, duszność, spadek ciśnienia- zgon,  udar krwotoczny- zgon,  udar mózgu- zgon (pod postacią porażenia połowiczego
prawostronnego i afazji całkowitej),  udar niedokrwienny mózgu- zgon,   udar mózgu- zgon,  miedowład połowiczy lewostronny jako
następstwo krwotoku mózgowego- zgon,

ODCZYNY KARDIOLOGICZNE: nagłe zatrzymanie krążenia w mechanizmie bradyarytmii, zawał serca z uniesieniem odcinka ST, wstrząs kardiogenny- zgon,  ból w klatce piersiowej i duszność- zgon,  ostry zawał serca, wstrząs kardiogenny, zatrzymanie krążenia- zgon,   pęknięcie tętniaka aorty- zgon,    nagłe zatrzymanie krążenia, migotanie i
trzepotanie przedsionków- zgon,   nagłe zatrzymanie krążenia- zgon, nagłe zatrzymanie krążenia- zgon,    nagłe zatrzymanie krążenia- zgon,   nagłe zatrzymanie krążenia- zgon,  utrata przytomności poprzedzona odpluwaniem treści krwistej, w zapisie EKG tachykardia komorowa- zgon,  NZK w mechanizmie PEA około 20 minut po szczepieniu- zgon,  nagłe zatrzymanie krążenia- zgon (pacjent oczekiwał na termin wymiany zastawek serca, od lat przewlekle leczony z powodu niewydolności układu krążenia),   nagłe zatrzymanie krążenia- zgon,

ODCZYNY ODDECHOWE: obrzęk płuc, podejrzenie zapalenia płuc- zgon,   ostra niewydolność oddechowa w przebiegu śródmiąższowego zapalenia płuc wywołanego przez SARS-CoV-2- zgon,  zapalenie płuc, duszność, spowolnienie psychoruchowe, niewydolność oddechowa, potwierdzono zakażenie SARS -CoV -2- zgon,  duszność, niewydolność oddechowa- zgon,  utrata przytomności, niewydolność oddechowa- zgon,

ODCZYNY INNE: niewydolność nerek, niewydolność oddechowa, zaburzenie oddychania, przemijający bezdech, nieregularne oddychanie- zgon,  nagła duszność, utrata przytomności, zatrzymanie krążenia- zgon,  ostre zapalenie trzustki, niewydolność nerek, ostry zawał serca,
trombocytopenia, wgłobienie jelita- zgon,  stwierdzono cechy zastoju w płucach- zgon,   osłabienie, biegunka- zgon,  zatorowość pnia płucnego i jego gałęzi, nagłe zatrzymanie krążenia- zgon,  wirusowe zapalenie opon mózgowo- rdzeniowych i mózgu, krwotoczne zapalenie płuc (gorączka 39- 39,4 °C trwająca dłużej niż 72 godziny, pogorszenie kontaktu, zaburzenia mowy, pobudzenie psychoruchowe)- zgon, zapalenia płuc- zgon,  bardzo silne bóle kostno-mięśniowe- zgon,  gorączka 38- 38,4 °C dłużej niż 72 godziny- zgon,   wymioty- zgon,   wybroczyny skórne uogólnione, wysypka ograniczona do określonych obszarów skóry (na rękach i twarzy), duszność- zgon,  niedowłady kończyn, zasinienie i/lub obrzęk dłoni i stóp, zaburzenie oddychania, przemijający bezdech, nieregularne oddychanie, bóle brzucha- zgony,  hipotonia, pieczenie zamostkowe, bladość powłok, silna duszność przy najmniejszym wysiłku, podwyższone D – dimery- zgon,  gorączka 39
– 39,4 °C dłużej niż 72 godziny- zgon,

Ciężkie powikłania zakończone ZGONEM po szczepionce firmy Astra Zeneca:

ODCZYNY KARDIOLOGICZNE: nagłe zatrzymanie krążenia- zgon,

ODCZYNY NEUROLOGICZNE: bóle głowy, pogorszenie stanu świadomości, w TK- zakrzepica zatok żylnych mózgowia z towarzyszącymi udarami żylnymi, niektóre udary wtórnie ukrwotocznione, w badaniu angiograficznym stwierdzono brak przepływu przez naczynia mózgowe,
komisyjnie orzeczono śmierć mózgu- zgon,  zapalenie mózgu- zgon,

ODCZYNY INNE: ciężka farmakooporna postać zakrzepicy: oporna na leczenie zatorowość płucna  oraz zakrzepica kończyn dolnych, ciężki zawał serca- zgon,  zakrzepica zatoki esowatej i poprzecznej mózgu, obrzęk mózgu, ukrwotoczniony udar niedokrwienny, zakrzepica rozległa żył głębokich kończyny dolnej lewej, małopłytkowość, zaburzenie krzepnięcia, niewydolność oddechowa- zgon,   wymioty, duszkość- zgon,  zakrzepica zatok żylnych mózgu powikłana krwotokiem śródmózgowym- zgon,

Ciężkie powikłania zakończone ZGONEM po szczepionce Moderna:

ODCZYNY NEUROLOGICZNE: rozległy krwiak śródmózgowy- zgon,

 

Ciężkie powikłania zakończone ZGONEM po szczepionce Vaccine Janssen:

ODCZYNY INNE: Krwawienie z przewodu pokarmowego i ból brzucha. Małopłytkowość. Wybroczyny skórne uogólnione. W bad.obrazowych uwidoczniono zatorowość aorty piersiowej, brzusznej, tętnic biodrowych wspólnych o cechach zatoru typu jeździec, zatorowość tętnic segmentowych i subsegmentowych obu płuc, podejrzenie udaru pnia mózgu. Podejrzenie indukowanej szczepieniem małopłytkowości immunologicznej (VITT)- zgon,   drugi przypadek zgonu z tabeli niewyszczególniony.

Pełny raport o zatrważających powikłaniach można pobrać tutaj:

Raport-NOP-do-30.11.2021 (1)

 

 

 

Similar Posts

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments