Alarm! 30 marca najważniejsze głosowanie w parlamencie od dekad.

Spread the love

30 marca 2021 w Sejmie i Senacie zostanie poddana głosowaniu ratyfikacja umowy dotyczącej budżetu unijnego i zasobów własnych UE.

Co dla Polskich obywateli może to oznaczać ?

Polska uzyska status dłużnika w związku z unijnym instrumentem odbudowy.

Należy tu mieć na uwadze fakt, że przeznaczone dla Polski fundusze na odbudowę mogą trafić do innego państwa członkowskiego UE, przy czym Polska zobowiązana będzie solidarnie spłacać zobowiązanie, w chwili gdy dane państwo nie będzie w stanie spłacać swojej części pożyczki. Innymi słowy- pożyczki unijnej Polska może nie otrzymać, a spłacać będzie musiała. Nie trzeba tu chyba nikomu tłumaczyć, że pożyczkę tą będziemy spłacać my – obywatele, gdyż jak wiadomo: rząd żadnych swoich pieniędzy nie posiada.

Mocą ratyfikacji tej umowy nastąpi przekazanie kompetencji nakładania podatków na Polaków w ręce obcego organu, jakim jest Unia Europejska. Przy czym, nigdzie nie została określona konstrukcja i kryteria tych podatków, zatem nie wiadomo jakich podatków możemy się spodziewać.

Dodatkowo, jeśli dojdzie do ratyfikacji umowy, wg jej zapisu, Polska będzie musiała ponieść dodatkowo koszt tzw. transformacji energetycznej. Jest to opisane i oszacowane w dokumencie podpisanym przez Polski Rząd, dokument ten nazywa się “polityka energetyczna Polski do 2040 roku” (dokument ten jest dostępny na stronach rządowych). Zgodnie z tym dokumentem, szacunkowy koszt transformacji energetycznej wynosi łącznie
1 600 000 000 000, 00 PLN. Szacunkowy koszt, może jednak wzrosnąć.

Wracając do kosztu transformacji energetycznej, który zostanie podzielony na 38 mln obywateli Polski, daje ponad 42 000 PLN na mieszkańca. Przypomnę, że jest to koszt samej tylko transformacji energetycznej, nie wliczamy tu ewentualnych dodatkowych podatków. Kwota 42 000 PLN na mieszkańca uwzględnia emerytów, rencistów i dzieci, którzy zgodnie z umową społeczną stanowią koszt dla budżetu, gdyż nie są produktywni. Zaś osób aktywnych zawodowo, jest w tej chwili w Polsce 17 mln.

Zatem koszt rozłożony tylko na tą grupę, daje nam ponad 94 000 PLN na osobę!

Nie możemy jednak zapomnieć, że w tej grupie znajdują się urzędnicy państwowi, których jest w naszym kraju ok.5 mln, a którzy tak jak emeryci i dzieci nie zasilają budżetu naszego kraju a są jego kosztem. Zatem cały koszt transformacji dzielimy tu na 12 mln obywateli, którzy zasilają ten budżet, co daje nam ponad 133 000 PLN na osobę.

Konsekwencje finansowe obejmą nie tylko nas, ale wiele przyszłych pokoleń.

Wielu społeczników i patriotów z całej Polski, podjęło próbę powstrzymania ratyfikacji umowy dotyczącej budżetu unijnego i zasobów własnych UE. Już odwiedzają posłów i senatorów ze swojego okręgu wyborczego, przedstawiając im petycje w której domagają się głosowania “przeciw” ratyfikacji.

Jedną z takich petycji, przesłaną do redakcji Czujny.pl, dołączamy do artykułu z możliwością pobrania. Każdy z Was może z taką petycją udać się do polityków ze swojego okręgu wyborczego. Każdy, kto nie chce bezczynnie patrzeć na odbieranie nam wolności przez władzę.

Odezwa do posła/senatora