COVID-19 karmienie piersią wskazane i bezpieczne. Nawet gdy matka jest zakażona.

Spread the love

Fakty o COVID-19 związane z kamieniem piersią i kontaktem skóra do skóry.

Wirus COVID-19 nie został znaleziony w mleku matki. Jak dotąd nie wykryto przenoszenia COVID-19 przez mleko matki i karmienie piersią. Nie ma powodu, aby unikać lub przerywać karmienie piersią.

We wszystkich warunkach społeczno-ekonomicznych, również tam gdzie występuje zachorowalność na COVID-19 karmienie piersią poprawia przeżycie i zapewnia noworodkom i niemowlętom korzyści zdrowotne i rozwojowe przez całe życie. Karmienie piersią poprawia także zdrowie matek.

Natychmiastowa i ciągła pielęgnacja skóry, w tym pielęgnacja matki kangura, poprawia kontrolę temperatury noworodków i jest związana z poprawą przeżycia noworodków. Umieszczenie noworodka blisko matki nawet jeśli jest chora lub podejrzana o zakażenie, umożliwia również wczesne rozpoczęcie karmienia piersią, co również zmniejsza śmiertelność. Liczne korzyści wynikające ze kontaktu skórnego i karmienia piersią znacznie przewyższają potencjalne ryzyko przeniesienia i choroby związane z COVID-19.

Kobiety z potwierdzonym lub podejrzewanym COVID-19 mogą karmić piersią, jeśli sobie tego życzą. Oni powinni:

  • Często myj ręce mydłem i wodą lub używaj ręcznych środków na bazie alkoholu, a zwłaszcza przed dotknięciem dziecka;
  • Nosić maskę medyczną podczas każdego kontaktu z dzieckiem, w tym podczas karmienia;
  • Kichanie lub kaszel w chusteczkę. Następnie usuń go natychmiast i ponownie umyj ręce;
  • Rutynowo czyść i dezynfekuj powierzchnie dotykane przez matki.

Ważne jest, aby wymienić maski medyczne, gdy tylko staną się wilgotne i natychmiast je zutylizować. Maski nie powinny być ponownie używane ani dotykane z przodu.

Liczne korzyści z karmienia piersią znacznie przewyższają potencjalne ryzyko przeniesienia i choroby związane z wirusem COVID-19. 

Źródło: WHO https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-covid-19-and-breastfeeding

Author: JKS

3 thoughts on “COVID-19 karmienie piersią wskazane i bezpieczne. Nawet gdy matka jest zakażona.

  1. Mam nadzieję, że żaden “inteligentny inaczej” nie ośmieli się w jakikolwiek sposób zakazać bądź odradzać karmienia piersią, powołując się na te idiotyzmy.z pseudo-wirusem… Ale słyszałem, że jakaś “geniuszka” zalecała zakładanie maseczki kobietom podczas porodu. Od razu 18 kk w związku ze 160 kk jej wżenić..,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *