Kto i na jakiej podstawie ogłosił w Polsce epidemię?

Kto i na jakiej podstawie ogłosił w Polsce epidemię?

Spread the love

Minister Zdrowia i Główny Inspektor Sanitarny otrzymał wniosek o udzielenie informacji publicznej na 22 pytania związane ze stanem epidemii w Polsce.

O treść wniosku o udostępnienie informacji publicznej, ktory wpłyną 22 kwietnia do Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, złożonego przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP pisaliśmy tutaj 👇

TREŚĆ wniosku do Szumowskiego- brak odpowiedzi skończy się sądem i Trybunałem

Na jakiej podstawie i kto wprowadził stan epidemii w Polsce? Odpowiedz na wniosek, który zawierał 22 pytania.

Ogłoszenie stanu epidemii w Polsce, wprowadzenie obostrzeń, wypowiedzi Ministra Zdrowia spowodowały duże oburzenie społeczne. To było powodem lawiny pytań. Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP otrzymało zwrotną odpowiedź na złożony wniosek.

Minister Zdrowia daje sobie czas. Odpowiedzi zamierza udzielić dopiero przed 21 czerwca. Główny Inspektor Sanitarny natomiast przysłał odpowiedzi na zadane pytania.

Odpowiedź na dwa pierwsze pytania.

“1/ Jakie badania/raporty były podstawą uznania przez Głównego Inspektora Sanitarnego choroby powodowanej przez wirus SARS-CoV-2 za chorobę wysoce zakaźną? Wnosimy o udostępnienie listy ekspertów sporządzających raporty oraz udostępnienie treści raportów.

2/ Jakie badania/raporty zespołów ekspertów były podstawą skierowania przez Głównego Inspektora Sanitarnego do Ministra Zdrowia wniosku o ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii na terytorium Polski? Wnosimy o udostępnienie listy ekspertów sporządzających raporty, treści raportów/badań oraz kopii wystosowanego wniosku wraz z załącznikami, a także komunikatu WHO o ogłoszeniu pandemii.”

Stowarzyszenie otrzymało listę linków do strony ECDC (Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób) –  agencji Unii Europejskiej z siedzibą w Szwecji – w kraju, który nie zatrzymał życia i nie zastosował twardych obostrzeń wobec obywateli. Wystarczyły zalecenia i częściowa izolacja. 

Kolejne pytania brzmiały następująco:

“3/ W oparciu o jakie kryteria inspektorzy sanitarni mają ustalać wysokość kar pieniężnych, nakładanych na podstawie art. 48a ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi?

4/ Kto wydał inspektorom sanitarnym i pracownikom stacji sanitarno-epidemiologicznych polecenie nakładania jak najwyższych kar pieniężnych? Artykułu z 15 kwietnia 2020 r. na OnetWarszawa redaktora Piotra Halickiego i Tomasza Pajączka: „ Mamy przykaz z góry, by te kary był jak najwyższe. Dlatego inspektorzy się nie patyczkują. Nie wiem, czy chodzi o to, żeby ludzi przestraszyć, czy zrobiła się jakaś dziura w budżecie i trzeba ją załatać”.

5/ W oparciu o jakie dowody inspektorzy sanitarni mają prawo wydawać decyzje w przedmiocie nałożenia na osobę kary pieniężnej z art. 48a ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi? Czy podstawą do nałożenia kary pieniężnej może być wyłącznie notatka funkcjonariusza policji, który formalnie nie jest stroną postępowania prowadzonego z art. 48a ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi?  

6/ Jakie badania/raporty/powody stanowiły podstawę braku wydania przez Głównego Inspektora Sanitarnego kolejnego komunikatu w sprawie wstrzymania szczepień ochronnych od dnia 19 kwietnia 2020 r., mimo iż wcześniej były one wstrzymane, a oficjalnie sytuacja epidemiczna dotychczas nie uległa poprawie? Wnosimy o udostępnienie kopii raportów/badań.

7/ Jakiej wysokości kary pieniężne zostały nałożone od początku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie epidemii? Wnosimy o podanie kwot z uwzględnieniem podziału na poszczególne tygodnie.”

Na ostanie pytania GIS odpowiedział, że kwota nałożonych kar 11 maja 2020 r. wynosiła 12 793 666, 50 zł za 10 978 naruszeń prawa!

Lista linków udostępnionych przez Głównego Inspektora Sanitarnego w odpowiedzi na pytanie jakie badania/raporty były podstawą uznania przez Głównego Inspektora Sanitarnego choroby powodowanej przez wirus SARS-CoV-2 za chorobę wysoce zakaźną oraz były podstawą ogłoszenia epidemii?


GIS nie podał listy ekspertów sporządzających raporty, treści raportów/badań oraz kopii wystosowanego wniosku wraz z załącznikami, a także komunikatu WHO o ogłoszeniu pandemii.

1.

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/pneumonia-cases-possibly-associated-novel-coronavirus-wuhan-china

2.

https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/update-cluster-pneumonia-cases-associated-novel-coronavirus-wuhan-china-2019

3.

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/rapid-risk-assessment-cluster-pneumonia-cases-caused-novel-coronavirus-wuhan

4.

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/risk-assessment-outbreak-acute-respiratory-syndrome-associated-novel-coronavirus

5.

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/risk-assessment-outbreak-acute-respiratory-syndrome-associated-novel-0

6.

https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/ecdc-statement-following-reported-confirmed-case-2019-ncov-germany

7.

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/risk-assessment-outbreak-acute-respiratory-syndrome-associated-novel-1

8.

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/guidelines-use-non-pharmaceutical-measures-delay-and-mitigate-impact-2019-ncov

9.

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/outbreak-severe-acute-respiratorv-syndrome-coronavirus-2-sars-cov-2-increased

10.

https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/ecdc-statement-rapid-increase-covid-19-cases-italy

11.

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/outbreak-novel-coronavirus-disease-2019-covid-19-situation-italy

12.

https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/covid-19-ecdc-updates-case-definition-eu-surveillance

13.

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/guidance-wearing-and-removing-personal-protective-equipment-healthcare-settings

14.

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/rapid-risk-assessment-outbreak-novel-coronavirus-disease-2019-covid-19-increased

15.

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/resource-estimation-contact-tracing-quarantine-and-monitoring-activities-covid-19

16.

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/rapid-risk-assessment-novel-coronavirus-disease-2019-covid-19-pandemic-increased

17.

https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/information-covid-19-specific-groups-patients-chronic-diseases-people

18.

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/guidance-health-system-contingency-planning-during-widespread-transmission-sars

19

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/considerations-relating-social-distancing-measures-response-covid-19-second

20.

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/rapid-risk-assessment-coronavirus-disease-2019-covid-19-pandemic

21.

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/infection-prevention-control-household-management-covid-19

22.

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/infection-prevention-and-control-and-preparedness-covid-19-healthcare-settings

23.

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/rapid-risk-assessment-coronavirus-disease-2019-covid-19-pandemic-eighth-update

24.

https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-contact-tracing-public-health-management

25.

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/coronavirus-disease-2019-covid-19-and-supply-substances-human-origin

26.

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-prevention-and-control-measures-public-transport

27.

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/rapid-risk-assessment-coronavirus-disease-2019-covid-19-pandemic-ninth-update

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach zapowiedziało, że wymagają wyczerpujących i rzetelnych odpowiedzi. W przeciwnym razie wniosek zostanie zaskarżony do sądu. 

Koronawirus Polityka Skandale