fbpx
 

Polska Policja tłumaczy się.

11
Spread the love

Polska Policja na swoim profilu FB napisała:

“Szanowni Państwo,

w ostatnim czasie pojawiło się w sieci kilka filmików z interwencji czy kontroli drogowych – które bez znajomości okoliczności zdarzeń ukazują fałszywy obraz działań funkcjonariuszy.

w ostatnim czasie pojawiło się w sieci kilka filmików z interwencji czy kontroli drogowych – które bez znajomości okoliczności zdarzeń ukazują fałszywy obraz działań funkcjonariuszy. i takie nagrania, które autorzy wręcz zmanipulowali, wprowadzając w błąd oglądających. Natychmiast również dodam, że w pełni wspieramy policjantów, oddając im pełne wyrazy uznania i w pełni rozumiejąc również i emocje, które czasami mogą Im towarzyszyć. Funkcjonariusze uczciwie wykonywali swoje obowiązki – stanowczo sprzeciwiamy się ich atakowaniu w jakiejkolwiek formie – czy to fizycznej, czy poprzez hejt i wyzwiska, co jest niedopuszczalne. Zapewniam, że policjanci uczciwie i z pełnym poświęceniem służą obywatelom naszego Państwa.

1 nagranie:
=========
Co do zdarzenia przedstawiającego nagranie funkcjonariuszy i żołnierzy Żandarmerii Wojskowej legitymujących mężczyznę, informuję, iż policjanci podjęli interwencję w związku ze zgłoszeniem i była ona zasadna – chociaż podniesiony głos funkcjonariusza i towarzyszące temu emocje obu stron były niepotrzebne. Mężczyzna od początku do końca interwencji miał lekceważący stosunek do prawa i do policjantów oraz żołnierzy Żandarmerii Wojskowej.
Tego na nagraniu wyrwanym z całości nie zobaczymy, a otrzymaliśmy zgłoszenie od oburzonych mieszkańców dotyczące dużej grupy osób dorosłych a także dzieci grupujących się na jednym z podwórek. Osoby były zaniepokojone o swoje zdrowie i zdrowie innych.
Po przybyciu na miejsce potwierdzono ten fakt. Wszystkie osoby poproszone o zastosowanie się do obowiązujących obostrzeń prawnych, których celem – jak warto mocno zaakcentować – jest przede wszystkim ochrona zdrowia i życia ludzkiego przed zarażeniem COVID-19, oświadczyły, że będą się do nich stosować i rozeszły się. Osoby te zrozumiały istotę wprowadzonych przepisów – zwłaszcza w kontekście ochrony dzieci przed ekspozycją na wirusa ze strony innych osób, oświadczyły, że będą stosowały się do tych przepisów i po pouczeniu udały się do swoich domów. Wszystkie osoby, oprócz wskazanego we fragmencie nagrania Pana. Mężczyzna poinformowany o popełnionym wykroczeniu odmówił podania swoich danych (w przeciwieństwie do pozostałych osób). Został poinformowany o tym, że popełnia kolejne wykroczenie oraz o tym, że w przypadku odmowy podania swoich danych zostanie zatrzymany. Gdy w końcu podał imię i nazwisko, po sprawdzeniu okazało się, że dane te są fałszywe. Poinformowany kolejny raz o fakcie popełnienia wykroczenia, nadal zachowywał się lekceważąco.
W związku z naruszeniem przepisów porządkowych oraz wprowadzeniem policjanta w błąd co do własnej tożsamości, na mężczyznę sporządzony zostanie wniosek o ukaranie do sądu, gdyż mężczyzna odmówił przyjęcia mandatów.
Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na okoliczność, iż jednym z czynników mających wpływ na wymiar kary jest zachowanie sprawcy wykroczenia po jego popełnieniu. Różnicę między dwoma zgoła odmiennymi zachowaniami po popełnieniu wykroczenia i skutkami tych zachowań obrazuje w sposób kompletny omawiana interwencja, – wszyscy oprócz wskazanego Pana, którzy popełnili wykroczenie zrozumieli istotę swojego czynu i zastosowanie pouczenia wystarczyło do zapewnienie, że będą stosować się do wprowadzonych obostrzeń, które w tym trudnym okresie są rozwiązaniem szczególnym, ale co należy jeszcze raz podkreślić – wprowadzonym w celu ochrony zdrowia i życia ludzkiego.
Reasumując – filmik przedstawia zaledwie mały wycinek dłuższej interwencji podjętej w związku ze zgłoszeniem obywateli zatroskanych o swoje zdrowie, wszyscy poza wskazanym mężczyzną zrozumieli, że w Polsce panuje stan pandemii i obowiązujące przepisy zabraniają grupowania się osób. Wskazany mężczyzna dodatkowo kłamał co do swoich danych osobowych, za co został sporządzony wniosek o ukaranie.

2 nagranie:
==========
Kolejny filmik odnoszący się do sytuacji w Mikołowie również przedstawia wycinek dłuższej interwencji związanej z grupowaniem się osób, które łowią ryby w pobliskim stawie i według zgłaszających zagrażają zdrowiu poprzez zbyt bliskie kontakty. Oglądającym filmik wydaje się dziwne czy wręcz śmieszne, że policjant prosi o pokazania paragonu – w rzeczywistości to zgłoszona przez obywateli i zasadna interwencja. Właściciel stawów, który odpłatnie użycza je wędkarzom, a ci jeden obok drugiego stojąc czy siedząc łowią ryby, pod pretekstem zakupu smażonych ryb tłumaczy obecność osób na tym terenie. W rzeczywistości osoby te w tym miejscu przebywały po kilka godzin oświadczając, że cały czas czekają na zamówienie. Jest to oczywiście próba obejścia przepisów i wprowadzanie w błąd funkcjonariuszy. Dlatego też osoby oczekujące kilka godzin na zamówione danie miały “numerki”, zamiast paragonów. Sytuacja ta pokazuje, jak można zmanipulować zdarzenie i tak skonstruować filmik, aby sytuacja wyglądała wręcz komicznie.

3 nagranie:
=========
Na kolejnym filmiku z kontroli drogowej i rozmowy funkcjonariuszy z mężczyzną, przedstawiony jest znów wycinek dłuższej kontroli drogowej (na nagraniu słychać o 5-6 minutach wcześniej). Przyczyną zatrzymania była rozmowa przez telefon podczas kierowania oraz protest (zgromadzenia są obecnie zabronione) – samochód był oplakatowany i Pan był jednym z uczestników protestu, podczas którego próbowano zablokować drogę. Pytania o miejscowość, skąd przyjechał są wtórne.

4 nagranie:
==========
Na kolejnym filmiku, który krąży w sieci widać kobietę, która chwilę wcześniej jechała na rowerze. W rzeczywistości mogła być ona pod wpływem narkotyków, oszukała policjantów i uciekała przed nimi. Policjanci zauważyli i podjęli interwencję wobec 22-letniej kobiety, która w ocenie policjantów popełniła wykroczenie – podeszli, wylegitymowali się i po podaniu podstawy prawnej interwencji poprosili o okazanie dokumentu tożsamości. Już od samego początku interwencji 22-latka była arogancka wobec policjantów i nie chciała wykonać ich poleceń. Nie chciała okazać dokumentu tożsamości lub podać swoich danych. Policjanci poinformowali, jakie konsekwencje mogą wiązać się z takim zachowaniem, jednak to nie poskutkowało. Agresywna kobieta pomimo wielokrotnych wezwań do zachowania zgodnego z prawem nie reagowała na polecenia policjanta. Gdy policjant poinformował ją, że dokona kontroli bagażu (plecaka), został gwałtownie chwycony przez nią za rękę i odepchnięty. Kobieta usiłowała wyrwać plecak z rąk policjanta, by uniemożliwić mu zajrzenie do środka. Wówczas policjanci nabrali uzasadnionego podejrzenia, że kobieta może posiadać w plecaku przedmioty, które usiłuje ukryć przed nimi.
Policjant ponownie wezwał ją do zachowania zgodnego z prawem i ostrzegł o możliwości użycia wobec niej środków przymusu bezpośredniego. Gdy to nie poskutkowało, policjant do szarpiącej się kobiety, użył siły fizycznej, obezwładnił 22-latkę i przeprowadził kontrolę jej rzeczy. W plecaku znajdował się portfel z dowodem osobistym kobiety (posiadaniu którego zaprzeczała), a ponadto woreczek strunowy z zawartością narkotyków.

Przypominamy, że policjant może użyć siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających w przypadku stawiana biernego lub czynnego oporu przez osobę, wobec której interweniuje. Należy również pamiętać o tym, że na obywatelu spoczywa ustawowy obowiązek okazania interweniującym funkcjonariuszom dokumentu potwierdzającego tożsamość lub podania danych osobowych.

Tyle w skrócie o filmikach. Trzeba pamiętać, że takie nagrania mają to do siebie, że zwykle w sieci publikuje je ten najbardziej zainteresowany i w tylko wygodnym dla siebie zakresie.

========================================================

Pamiętajmy, że policjanci stojąc na straży prawa podejmują codziennie kilkanaście tysięcy interwencji. Tylko ostatniej doby sprawdziliśmy ponad 133 tys. osób poddanych przymusowej kwarantannie, a od początku to już ponad 2,7 miliona sprawdzeń. Codziennie angażujemy do działań prewencyjnych, mając na celu egzekwowanie obecnie obowiązujących ograniczeń aż ok. 25 tys. funkcjonariuszy – policjantów wspieranych przez funkcjonariuszy Straży Miejskich oraz żołnierzy, głównie z Żandarmerii Wojskowej. Policjanci dbają o Nasze bezpieczeństwo i zdrowie. Nie chcemy mieć powodów do karania, dlatego prosiliśmy i nadal apelujemy o stosowanie się do obowiązujących przepisów. Niestety nie wszyscy wykazują się odpowiedzialnością.

Wiele razy Polacy udowadniali, że potrafią być solidarni i odpowiedzialni. Teraz ta wzajemna dyscyplina i odpowiedzialność jest tym ważniejsza, że nikt z nas nie wie, czy jest nosicielem, a co za tym idzie może zarażać inne osoby. Nie chcemy mieć powodów do karania, ale nieodpowiedzialne osoby, które będą ignorować przepisy, muszą liczyć się z konsekwencjami. Skontrolowaliśmy 63 tys. pojazdów komunikacji zbiorowej – i tutaj należy pochwalić głównie kierowców autobusów komunikacji miejskiej i motorniczych za skuteczne egzekwowanie przepisów, gdyż praktycznie nie są ujawniane poważniejsze uchybienia.

Epidemia koronawirusa nie omija również Policjantów. Niestety, ale ponad 80 policjantów jest zarażonych, a od początku działań ponad 1720 było lub jest jeszcze na kwarantannie. Nie oszukujmy policjantów, dbajmy o zdrowie nas wszystkich. To dzięki działaniom policjantów mniej pacjentów mają lekarze, ratownicy czy pielęgniarki. To dzięki naszym policjantom może nasi bliscy nie zachorują.

Warto, a nawet trzeba mieć informację ze wszystkich źródeł, jak pokazują opisane sytuacje.

Z poważaniem,
z wyrazami najwyższego szacunku do policjantek, policjantów i pracowników Policji,

insp. Mariusz Ciarka
Rzecznik Prasowy KGP

#STOPdezinformacji
#trolledobajek
#nieoszukiwac

Przedstawiamy Państwu wersję policji abyście Nasi Drodzy Czytelnicy poznali wersję wydarzeń “drugiej strony”.

Co uważacie?

Kris

11 thoughts on “Polska Policja tłumaczy się.

 1. witam wszystkich ja mam tylko jedno Policja niech działa według litery praw a najwyższym aktem prawnym jest Konstytucją RP gdzie jest napisane że prawa obywatela mogą być ograniczone tylko wtedy gdy!!!!!!!! I tyle a jak na razie to działają bezprawnie dziękuję Zdrowych Spokojnych Świat Zmartwychwstania Pańskiego

 2. Witam.
  Niestety pojawia się za dużo tych wszystkich informacji, a osobiście i to nie tylko ja mam zdanie, że jednak zdanie przytoczone w wypowiedzi na powyższe zarzuty, nijak się ma do wielu absurdalnych sytuacji.
  Policjanci, gdy podejmują czynności wobec jakiejś osoby , fakt podają swoje dane, ale robią to bardzo szybko, ze często nie jest to zrozumiale przedstawienie. Gdy prosi się go o powtórzenie swoich danych, twierdzą, że już się przestawiali i nie chcę ponownie tego zrobić, odmawiają w sposób już agresywny próbując okazać swoją wyższość, co w tym momencie tworzy nerwową sytuację, do tego odmawiają okazania legitymacji służbowej, tym bardziej gdzie często nie mają pełnego umundurowania z naszywką, z imieniem i nazwiskiem. Pytani o podstawę prawną, podają artykuły , których znaczeń sami do końca nie znają, lub odchodzą i namawiają się między sobą jaki by tu artykuł podać, bo jak można zarzucić np komuś zgromadzenie , gdzie w tym zgromadzeniu uczestniczą dwie osoby.
  Może jeszcze wyjaśni Pan Policjant, dlaczego są równi i równiejsi. Dlaczego nie zostało wczoraj ukaranych około 15 osób składający wieńce , które nie zachowywały odległości itd, dlaczego nie interweniowała Policja jak został naruszony wydany Przepis o zakazie wstępu na Cmentarze , a grupa osób wjechała tam autem ? Czy to inni ludzie? Ich prawa nie obowiązują ? A jeśli nie to na jakiej podstawie wobec tych osób nie zostały podjęte żadne czynności?
  https://www.facebook.com/WlodekCiejkaTV/videos/628985721285097/

  https://www.youtube.com/watch?v=1RD937-LI0E

  Następny temat i sprawa. Proszę wyjaśnić co około 20 Policjantów robiło w tym miejscu i jaki był tego cel?
  Jakie tu było zagrożenie? Proszę wyjaśnić co znaczą słowa Policjanta, na pytanie kim jest ta osoba z kamerą i dlaczego mnie filmują to otrzymał odpowiedz, że to jest “PASJONAT”
  Dlaczego ten dom jest tak chroniony przez tylu Policjantów, gdzie przynajmniej 90 % mogło by patrolować inne części miasta?
  Cmentarze, czy pomniki , gdzie są zgromadzenia zgodnie z zarządzeniem nielegalne .

  Trudno sie zgodzić ze zdaniem które zostało wypowiedziane a przytoczone poniżej:
  “Zapewniam, że policjanci uczciwie i z pełnym poświęceniem służą obywatelom naszego Państwa”, bo jakiego Państwa ?Raczej nie Państwa Polskiego, a jedynie jakiegoś prywatnego Państwa, które traktuje Policje jak i już Wojsko jako swoją osobistą ochronę. Bo Ludzie są zastraszani, szykanowani i traktowani w sposób niegodny, a inni jakoś mogą swobodnie organizować schadzki i spotkania nie biznesowe, ale prywatne.
  Wiele dzisiaj osób nie mogło iść do swojej Mamy, Taty, żony, męża, dziecka i zapalić znicza, a inni mogą składać wieńce pod POMNIKAMI , gdzie w żaden sposób nie są nawet powiązani rodzinnie z tymi osobami? i mogą zapalać znicze na grobie swojej Mamy?
  To komu służy i prywatnie ochrania Policja OBYWATELOWI dom w takich ilościach funkcjonariuszy, sprzętu i czasu i za czyje to pieniądze ? jednemu ? bo na pewno nie Obywatelom Polskim.

  Chciałbym żeby padła odpowiedz na wiele tu w tych dwóch materiałach pytań i ciekawi mnie jakie teraz zostaną ujęte wypowiedzi. Czy również to montaż i nie prawda ?

  Oto drugi materiał, który bardziej mnie interesuje, bo jak dla mnie to jest nielegalne zgromadzenie, ale Policjantów, którzy zastraszają OBYWATELI używając artykułów nie adekwatnych do sytuacji , a nie im służyć :
  https://www.facebook.com/wolnemediapl/videos/700588464078197/

  Pozdrawiam

 3. to czemu psy mir maja kamer zgodmie z ustawa. gdyby mieli moglibt przrdstawic swoja wersje…. a moze elasnie dlatefo nie maja zeby skamlec ze to manipulacja i wyrywanue z kontekstu

 4. A ja mam takie pytanie . Dlaczego ten warczący młody człowiek w “niebieskim mundurze” nie podszedł do ojca dziewczynek jeżdżących na rowerkach i nie powiedział . Ja tutaj postoję z 40 minut i przypilnuję , żeby w trosce o zdrowie dzieci nikt do was nie podszedł , a potem proszę zabrać dziewczynki do domu. Chyba tylko dlatego tak nie zrobił bo przepisy ( nie wiem na ile mające podstawę ) są dla niego ważniejsze niż ludzka życzliwość . Nie ważne czy ich ojciec miał czy nie miał dokumenty, podał takie czy inne nazwisko. Płacz tych dzieci będzie bardziej pamiętany niż wtłaczanie wszystkich w rygorystyczne , szkodzące przepisy.Przez takie filmiki zmanipulowane czy nie , ale pokazujące fragmenty interwencji policji psujecie to wszystko co od czasów milicji zbudowaliście. Jesteście coraz bardziej postrzegani jako milicja albo ZOMO, a jest jeszcze trochę ludzi, którzy pamiętają tamte czasy.
  A co dajecie w zamian ? Policjantów tańczących przed oknem osób przebywających na kwarantannie.
  Pewnie tamten młody warczący człowiek w “niebieskim mundurze” będzie pierwszym, który będzie strzelał do ludzi na ulicy , bo mu władza i przepisy każą.

 5. Pan Mariusz Ciarka -rzecznik policji nie udolnie próbuje usprawiedliwiać bezprawne interwencję Policji. A ciekaw jestem czy 100 policjantów z Wrocławia łącznie z komendantem dostało.mansaty za zorganizowanie imprezy z orkiestrą w ścisku na 100 policjantów tuż po.wprowadzonym zakazie robienia takich imprez? Dopiero głośno się zrobiło jak wyciekła lista 100 nazwisk policjantów do mediów. Jakie przykłady pokazuje polska Policja Panie Ciarka??? A czy wlepiliscue mandaty kuzynowi pana Jarosława Kaczyńskiego oraz byłemu prezesowi TVP za brak zachowania 2 metrów odległości na cmentarzu?
  Niech Pan Ciarka pomyśli i przejrzy na oczy. Bo nawet już Pana koledzy mówią że bezprawnie postępujecie. A pan się przed mediami.błażni.
  Mam propozycję dla każdego obywatela aby zawsze każdą interwencję Policji nagrywać, pytać się ich o treść przywoływanych artykułów na które się powołują.
  A następnie nie przyjmować mandatów no i prosić o dane policjantów oraz z jakiej komendy przyjechali, bo jeżeli postąpią bezprawnie może nawet chamsko itp to wówczas można założyć sprawę konkretnemu policjantowi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Next Post

Zmarł Antoni Gut.

sob Kwi 11 , 2020
Spread the loveO śmierci działacza społecznego, polskiego patrioty zawiadomił jego syn Grzegorz: “W dniu dzisiejszym niespodziewanie odszedł do Domu Pana mój ojciec śp. Antoni Gut. Niech spoczywa w pokoju.Prosimy o modlitwę za jego duszę oraz za naszą rodzinę w tych ciężkich dla nas chwilach.Bóg zapłać wszystkim za modlitwę” Pan Antoni był […]