Grabież w tzw. majestacie unijnego prawa.
Pieniądze Zagrożenia

Grabież w tzw. majestacie unijnego prawa.

Rafał Zaorski z Fundacji Trading Jam przestrzega przed grożbą konfiskaty częśći bankowych depozytów. Przytacza przypadek cypryjski z 2013 r, kiedy to część depozytów zostało skonfiskowanych. Ujawnia przecieki: rządzący rozpatrują "wariant cypryjski". Apeluje do przeciwdziałania wobec…