Grabież w tzw. majestacie unijnego prawa.
|

Grabież w tzw. majestacie unijnego prawa.

Rafał Zaorski z Fundacji Trading Jam przestrzega przed grożbą konfiskaty częśći bankowych depozytów. Przytacza przypadek cypryjski z 2013 r, kiedy to część depozytów zostało skonfiskowanych. Ujawnia przecieki: rządzący rozpatrują “wariant cypryjski”. Apeluje do przeciwdziałania wobec takich potencjalnych posunięć rządu. Ogłosił, że powstaje grupa ekspercka TJS, która ma zajmować się tym niebezpieczeństwem. Grożba konfiskaty w majestacie…