Dlaczego Polska uchroniła się przed dżumą w XIV wieku?
Historia Zagrożenia

Dlaczego Polska uchroniła się przed dżumą w XIV wieku?

DEMONICZNA MASKA CZARNEJ ŚMIERCI Za panowania króla Kazimierza Wielkiego pojawiła się w Europie t.z.w. czarna śmierć. Dżumę przyszła ze szczurami lub innymi gryzoniami z Azji do Europy. Jedwabnym szlakiem wraz z karawanami kupieckimi. Epidemia wybuchła…