Puma aresztowana.
|

Puma aresztowana.

Czujny informuje. Puma Nubia została przetransportowana do tymczasowego aresztu ( zoo w Poznaniu). Z uzyskanych przez czujny.pl wynika, że areszt w Poznaniu, zostanie zmieniony na zoo w Chorzowie. A jak to się zaczęło: Sąd ze względu na rzekome złe warunki, w jakich miała być przetrzymywana puma, zarządził jej przepadek na rzecz Skarbu Państwa. W piątek…