CISZA WYBORCZA: ile trwa, czego nie wolno robić, konsekwencje jej złamania
|

CISZA WYBORCZA: ile trwa, czego nie wolno robić, konsekwencje jej złamania

Jakie działania są złamaniem ciszy wyborczej i czym to grozi. W Polsce cisza wyborcza rozpoczyna się od północy przed dniem głosowania i trwa aż do zamknięcia wszystkich lokali wyborczych. W czasie ciszy wyborczej nie wolno m.in. rozpowszechniać materiałów wyborczych, zwoływać zgromadzeń, organizować pochodów i manifestacji, wygłaszanlć przemówień, prowadzić agitacji (publicznego nakłaniania lub zachęcania do głosowania w…