Redaktor Czujnego Marek Majcher zatrzymany przez krakowską policję!
Koronawirus Skandale Zjednoczeni

Redaktor Czujnego Marek Majcher zatrzymany przez krakowską policję!

Marek Majcher udał się do krakowskiego sądu, na swoją rozprawę sądową. Wszedł do budynku sądu bez maseczki. Został przez policję przetrzymany 30 minut z powodu braku maseczki. Przez to nie pozowolono mu wziąć udziału w…