Bill Gates: antykoncepcja, eutanazja, sterylizacja ,aborcja, szczepienia i GMO.
Zagrożenia

Bill Gates: antykoncepcja, eutanazja, sterylizacja ,aborcja, szczepienia i GMO.

Bill Gates wielokrotnie ( nie raz nie dwa ) publicznie podnosił temat przeludnionego świata i potrzeby ograniczenia populacji. W materiale wideo burzy się, że ludnośc wkrótce osiągnie liczbę 9 mld. A jakie narzędzia pan Gates…