Pismo do pobrania.Odmowa opieki medycznej z powodu odmowy testu i nieokazania certyfikatu szczepienia.
|

Pismo do pobrania.Odmowa opieki medycznej z powodu odmowy testu i nieokazania certyfikatu szczepienia.

Coraz częstszym zjawiskiem jest odmowa udzielenia opieki medycznej w związku z odmową poddania się testowi przeciwko covid-19 oraz brakiem okazania certyfikatu szczepienia przeciw covid-19. Ochrona naszego zdrowia jest zagwarantowana przez obowiązujące przepisy prawa. Należy podkreślić, że odbywa się ona z naszych pieniędzy. Opieka medyczna świadczona przez placówkę medyczną wynika ze złożonej deklaracji w ramach NFZ,…