21 listopada o godz. 12:00  kolejny Międzynarodowy Marsz o Wolność w Warszawie.

21 listopada o godz. 12:00 kolejny Międzynarodowy Marsz o Wolność w Warszawie.

Organizatorzy napisali: Międzynarodowy Marsz o Wolność – globalny sprzeciw wobec polityki rządu krajowego oraz politycznych i finansowych sił globalnych w kwestii COVID-19, stosowania niewiarygodnych testów PCR, nieuzasadnionych naukowo obostrzeń oraz bezprawnie stosowanych restrykcji, co prowadzi do paraliżu systemu opieki medycznej, edukacji, rujnuje firmy i gospodarkę, pozbawia ludzi poczucia bezpieczeństwa i środków do życia oraz buduje…