POLSKA: jest już powołany Zespół ds. zakupu szczepionki na COVID-19!
| | |

POLSKA: jest już powołany Zespół ds. zakupu szczepionki na COVID-19!

POLSKA: powołano Zespół ds. zakupu szczepionki na COVID-19! Powołano Zespoł ds. zakupu szczepionki na COVID-19. Co prawda nieistniejącej, o nieznanej skuteczności i bezpieczeństwie. Ale już jest wiadome to, że zostanie kupiona. Zarządzenie nie przewiduje składania oświadczeń o braku konfliktu interesu przez członków zespołu . Nie przewiduje też obligatoryjnego udziału niezależnej strony społecznej w pracach zespołu….