Uznanie ojcostwa jest możliwe przed urodzeniem dziecka

Uznanie ojcostwa jest możliwe przed urodzeniem dziecka

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa może być złożone jeszcze przed urodzeniem się dziecka, w czasie trwania ciąży. Wymagane dokumenty. Podstawy prawne. Gdzie i w jakim celu warto to zrobić. Aby dokonać tej czynności należy mieć przy sobie dokumenty: Dowody osobiste lub paszporty obojga rodziców Zaświadczenie lekarskie lub karta ciąży Uznanie dziecka poczętego lecz nienarodzonego: Oświadczenie o…