RODZIC ma prawo do umożliwienia przebywania przy DZIECKU w szpitalu! PISMO

RODZIC ma prawo do umożliwienia przebywania przy DZIECKU w szpitalu! PISMO

Coraz częściej dochodzi do prób nagabywania, nakłaniania do poddania się “dobrowolnemu” testowi lub “dobrowolnemu” szczepieniu, uzależniając od tych czynności dostęp i kontakt rodzica z własnym dzieckiem, które jest pacjentem. Osoby bliskie chcą korzystać z prawa dostępu do pacjenta w celu odwiedzin czy wykonania czynności opiekuńczo- pielęgnacyjnych. W ocenie prawnej takie postępowanie wyczerpuje szereg znamion czynów…