Ważne! Wycofanie produktu MI’RA Olej z ryżu. Nie spożywać!
Zagrożenia Zdrowie

Ważne! Wycofanie produktu MI’RA Olej z ryżu. Nie spożywać!

Wycofanie produktu pn. MI’RA Olej z ryżu, numer partii L0041 Zagrożenie: Na podstawie badań przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu estrów glicydowych (2332 ± 676 μg/kg) oraz estry 3-monochloropropanodiolu (3-MCPD) na…