Sprawa redaktorki Rebel24 z właścicielem przychodni, z której została wyrzucona z powodu braku maski.

Sprawa redaktorki Rebel24 z właścicielem przychodni, z której została wyrzucona z powodu braku maski.

W dniu 30 września 2021r. na sali rozpraw pierwszy raz spotkali się oskarżeni do sprawy z właścicielem przychodni, z której oskarżona Jowita Kowszyn- Sumara została wyrzucona i nie udzielono jej pomocy lekarskiej w dniu 8 grudnia 2020 r. Powodem odmowy przyjęcia pacjentki oraz wyrzucenia z przychodni był brak maseczki na twarzy. Kobieta wchodząc do przychodni…