Władza zakazuje, obywatel nie zawsze musi być posłuszny.
| |

Władza zakazuje, obywatel nie zawsze musi być posłuszny.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo, w związku ze stanem epidemii po rekomendacji Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, od 3 kwietnia do 11 kwietnia br. włącznie, Lasy Państwowe wprowadzają tymczasowy zakaz wstępu do lasu. Zamknięte pozostają też parki narodowe. Taki komunikat widnieje na oficjalnej stronie Lasów Państwowych: lasy.gov.pl i stronie FB Ministerstwa Środowiska: Można oszaleć! Siedząc…