Lista miejsc zbiorowej kwarantanny w Polsce- pozbawienia wolności.
| | |

Lista miejsc zbiorowej kwarantanny w Polsce- pozbawienia wolności.

Lista przygotowanych miejsc zbiorowej kwarantanny w Polsce. Osoby w nich przebywające będą pozbawione wolności. Dane zebrane przez RPO według województw. Zgodnie z art. 33 ust. 7 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) na wojewodzie…