Żądanie nr 3. Zjednoczeni dla naszych dzieci

Spread the love

Ruch Społeczny Zjednoczeni przystąpił do omówienia trzeciego punktu wystosowanych 3 maja 2020 dwudziestu jeden żądań.

zjednoczeni

Punkt ten brzmi: “Żądamy ochrony Rodziny i opieki naprzemiennej – dość znęcania się nad Dziećmi i Rodzicami!” W materiale, który ukazał się w sieci, kolejno z tym szokującym tematem rozprawiają się liderzy Zjednoczonych, Poseł na Sejm RP VIII kadencji Paweł Skutecki oraz Marek Majcher i Mirosław Wilewski.

Wszyscy wymienieni uczestniczą w pracach Parlamentarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Alienacji Rodzicielskiej.

Z krótkiego filmiku można dowiedzieć się, co szokujące, że obowiązujące prawo rodzinne w Polsce jest zaimplementowane jeszcze z czasów stalinowskich. Liderzy obnażają skrywaną prawdę o znęcaniu się przez system nad bezbronnymi Dziećmi i izolowanymi od nich Rodzicami. Poruszona również została kwestia IMMUNITETU RODZICIELSKIEGO, którego ochroną powinien zostać objęty każdy Rodzic i Dziecko w Polsce. W związku ze skalą problemu, Mirosław Wilewski kwituje, że walka o prawa krzywdzonych dzieci jest jednym z priorytetów dla Ruchu “Zjednoczeni”.

“Musimy obalić ten system! Udostępniajcie ten materiał po całym internecie, by o jego zbrodniczym obliczu dowiedzieli się wszyscy Polacy!” – apeluje Marek Majcher, jeden z alienowanych Rodziców, który za walkę o opiekę naprzemienną nad swoim synkiem, już od blisko dwóch lat jest przetrzymywany za kratami. Jego wystąpienie na tle właśnie krat, rzeczywiście robi wrażenie i zmusza do zastanowienia się jak bardzo zdehumanizowany jest system, który do czegoś takiego doprowadza.

Zapraszamy do obejrzenia materiału: