wydawca: Krzysztof Dzierżanowski

redaktor naczelny: Marek Majcher

redaktor: Marek Makara 517323870, marekmakara@czujny.pl

tytuł zarejestrowany  w Sądzie Okręgowym w Ostrołęce, sygn. akt I NsRej 3/21