wydawca: Krzysztof Dzierżanowski 735-214-406 (tylko sms)

redaktor naczelny: Marek Majcher

redaktor: Marek Makara 517323870, marekmakara@czujny.pl

redaktor: Dagmara Falasa

redaktor: Jowita Kowszyn-Sumara

tytuł zarejestrowany  w Sądzie Okręgowym w Ostrołęce, sygn. akt I NsRej 3/21