Lista miejsc zbiorowej kwarantanny w Polsce- pozbawienia wolności.

Spread the love

Lista przygotowanych miejsc zbiorowej kwarantanny w Polsce. Osoby w nich przebywające będą pozbawione wolności. Dane zebrane przez RPO według województw.

Zgodnie z art. 33 ust. 7 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) na wojewodzie spoczywa obowiązek zapewnienia warunków kwarantanny przez zapewnienie odpowiednich pomieszczeń.

W dniu 28 kwietnia 2020 r., Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Wojewodów o przekazanie listy działających i przygotowywanych miejsc kwarantanny zbiorowej. Są one bowiem miejscami pozbawienia wolności w rozumieniu art. 4 Protokołu fakultatywnego do Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych ws. zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania. Osoby w nich przebywające powinny mieć więc zapewnione odpowiednie warunki bytowe, a ich prawa powinny być przestrzegane zgodnie ze standardami międzynarodowymi.

Województwo dolnośląskie

Województwo lubelskie

Województwo lubuskie

Województwo łódzkie

 

Województwo kujawsko-pomorskie

Województwo małopolskie

 

Województwo mazowieckie

Województwo opolskie

Województwo podkarpackie

Województwo podlaskie

Województwo pomorskie

 

Województwo świętokrzyskie

Województwo wielkopolskie

Województwo śląskie

Województwo warmińsko-mazurskie

Województwo zachodniopomorskie

Zobacz także 👇

Nowa normalność na nowy rok szkolny. Zalecenia w dobie epidemii.