Eutanazja w Niemczech dla osób zaszczepionych i ozdrowieńców
|

Eutanazja w Niemczech dla osób zaszczepionych i ozdrowieńców

Brak szczepień i bycia ozdrowieńcem mogą być przeszkodą nawet na drodze do „wspomaganego samobójstwa”. “Wymóg” szczepień, bycia ozdrowieńcem został jeszcze uzupełniony o szybkie testy. Nie szukamy w tym logiki. Nie szukamy odpowiedzi na pytania czy musi być “systemowo zdrowa” osoba, która chce pożegnać się z życiem. Czy też osoby podejmujące taką decyzję wniosły by sprzeciw…