Bill Gates: antykoncepcja, eutanazja, sterylizacja ,aborcja, szczepienia i GMO.

Bill Gates: antykoncepcja, eutanazja, sterylizacja ,aborcja, szczepienia i GMO.

Bill Gates wielokrotnie ( nie raz nie dwa ) publicznie podnosił temat przeludnionego świata i potrzeby ograniczenia populacji. W materiale wideo burzy się, że ludnośc wkrótce osiągnie liczbę 9 mld. A jakie narzędzia pan Gates proponuje na rozwiązanie tego “problemu”: antykoncepcja, eutanazja, sterylizacja ,aborcja, szczepienia i GMO. Po sprzedaży Microsoftu Billa Gates kupił akcje Monsanto…

Dzieje przymusowej sterylizacji
|

Dzieje przymusowej sterylizacji

Dnia 04. 07. 1933 r. została ogłoszona ustawa przez narodowych socjalistów, ustawa o zapobieganiu urodzeniom pokoleń obciążonych dziedzicznie weszła w życie z dniem 01. 01. 1934. Była spełnieniem niemieckich lekarzy- eugeników, którzy łączyli idee walki o czystość rasy z programem ruchu narodowo- socjalistycznego Adolfa Hitlera. Autorzy ustawy podkreślali, że wśród przestępców od 30 do 50%…