Nie szczepisz się? Chcą żebyś płacił za leczenie i odszkodowanie!

Spread the love

Prof. Krzysztof Simon: państwo powinno brutalnie walczyć  z tego rodzaju poglądami, bo to są zachowania antyspołeczne i wrogie społeczeństwu. Ma rozwiązanie na tą sytuację. Środowisko, które podkreśla ryzyko szczepień, chcąc wolnego wyboru znowu na celowniku. 

Każdy może decydować, czy się szczepić, ale musi w związku z tym podjąć ryzyko, że jak zachoruje, to sam płaci za leczenie- stwierdził prof. Krzysztof Simon, ordynator Oddziału Chorób Zakaźnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu.

Według niego państwo powinno brutalnie walczyć z tego rodzaju poglądami, bo to są zachowania antyspołeczne i wrogie społeczeństwu. Osoba, która nie zaszczepiła się z własnego wyboru nie mając przeciwskazań, powinna ponosić wszystkie finansowe konsekwencje swojej decyzji. Jak zarazi inną osobę, która nie może być szczepiona to niech płaci za to odszkodowanie. Jeśli ta osoba będzie mieć powikłanie po chorobie to niech płaci za jej opiekę i rentę.  

Eksperci debaty “Wspólnie dla zdrowia” rekomendowali Ministerstwu Zdrowia – wprowadzenie takich rozwiązań, które powiązałyby wysokość składki zdrowotnej z postawą prozdrowotną. Chcieli podniesienia bazowej składki zdrowotnej (nawet do 10%) dla tych, którzy nie chcą się szczepić. 

Tam gdzie jest przymus rodzi się opór. Środowisko, które nie godzi się na wymuszane praktyki medyczne, niosące spore ryzyko, działa na dużą skalę. Swoją wiedzę opiera na doświadczeniach życiowych. Większość z nich ma dzieci, które doznały poważnych powikłań w tym śmierci na wskutek szczepienia. Opierają się na niezależnych badaniach, opiniach lekarzy i ekspertów, którzy mówią o ryzyku. Mają swój zespół parlamentarny na temat bezpieczeństwa szczepień. Podkreślają problemy jakie są w naszym kraju związane z tym zabiegiem medycznym. Walcząc w imię dobra dla ludzkości są określani jako “wrogowie społeczni”.

Zobacz także 👇

Państwo nie odpowiada za NOP. Elektroniczna karta szczepień.