Nie przyjął mandatu. Sąd odmówił wszczęcia postępowania. Miażdżące uzasadnienie!

Nie przyjął mandatu. Sąd odmówił wszczęcia postępowania. Miażdżące uzasadnienie!

Spread the love

Sebastian N. w dniu 19 kwietnia przemieszczał się, nie zakrywając ust i nosa. Nie przyjął mandatu z art. 54 kw,  w wysokości 500 zł.

Sąd Rejonowy w Kościanie II Wydział Karny odmówił wszczęcia postępowania.

Uzasadnienie Sędzi Agnieszko O. jednoznacznie pokazuje, że wprowadzone przez rząd zakazy, nakazy nie mają umocowania prawnego.

 

Postanowienie Sądu:

po rozpoznaniu w dniu 3 czerwca 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie przeciwko Sebastianowi N, obwinionemu o wykroczenie z art. 54 kw, w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania na podstawie 30 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogloszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w brzmieniu ustalonym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogloszenia na obrszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, & 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystapieniem stanu epidemii, &18 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia okreslonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, w brzmieniu ustalonym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie ustanowienia okreslonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystapieniem stanu epidemii, art. 46 ust. 2 i 4. art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-12 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, art. 52 ust. 1 i 3 Konstytucji RP, art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, art. 92 ust. 1 Konstytucji RP, art. 2 Konstytucji RP oraz art. 7 Konstytucji RP, art. 233 Konstytucji RP oraz art. 54 kw.

Postanowił odmówić wszczęcia postępowania wobec Sebastiana N obwinionego o wykroczenie. z art. 54 kw.”

Obszerne uzasadnienie Sądu:

Zobacz także 👇

Rządowa propaganda a fakty.

Ciekawostki Koronawirus